9000_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9000
Fortsatt økt salg av lette fyringsoljer
statistikk
2002-12-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt økt salg av lette fyringsoljer

Salget av lette fyringsoljer utgjorde 90 millioner liter i november, en økning på 45,3 prosent sammenlignet med november i fjor. En kald november og økte strømpriser har bidratt til denne økningen.

Prisen på elektrisk kraft har i november vært høyere enn prisen for fyringsolje, regnet i kroner/kWh. Kunder med mulighet til å skifte energikilde mellom fyringsolje og elektrisk kraft, kan derfor ha gått over til fyringsolje. Dette gjelder både for næringsvirksomhet og husholdninger. For industrien har salget av lette fyringsoljer økt med hele 77,4 prosent, og for boliger og næringsbygg var økningen på 23,9 prosent.

Øvrig salg

Salg av tung fyringsolje gikk ned med 15,3 prosent i november. Her var det spesielt salget til utenriks sjøtransport som bidro til nedgangen. Salg av marine gassoljer til utenriks sjøfart viste også stor nedgang i november. Totalt gikk salget til utenriks sjøfart ned med 26,8 prosent i denne måneden. Salg av øvrige petroleumsprodukter viste relativt små endringer i november.

Samlet salg

Totalsalget av petroleumsprodukter for november utgjorde 816 millioner liter, som var 2,0 prosent økning i forhold til november 2001. For de siste tolv månedene var det nedgang i salget på 2,0 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Det var 21 utkjøringsdager i november i år mot 22 i november i fjor.

Tabeller: