Vi gjør vårt beste for at alt innhold på ssb.no skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, Nivå AA, og Nivå AAA. Du finner en oversikt over minimumskravene i WCAG 2.0 på Digitaliseringsdirektoratets nettsider. 

Ssb.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis konform betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med tilgjengelighetsstandarden.

Mangler og avvik

Det finnes mangler på våre sider. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige løsninger eller plan for når dette skal løses. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger for ssb.no

  • Vedleggsartikkel i noen artikler har ikke unik ID. Dette kan være problematisk for skjermlesere. 
  • Deleknapper på en del sider har ikke unik ID. Dette kan være problematisk for skjermlesere.
  • Mange av tabellene på nettstedet har en tom header. Dette kan være forvirrende for de som navigerer med tastatur eller bruker skjermleser. 
  • Faner for arkiv og tabeller på gamle publiseringer av statistikker har for dårlig kontrast. 
  • PDF'er på nettstedet mangler tag på sidetittel og språk.
  • Noen statistikksider har for lav kontrast i benevningen til nøkkeltallet.

Slik evaluerer vi

SSB vurderer tilgjengeligheten ved ssb.no ved:

  • Intern vurdering
  • Automatiserte verktøy som Siteimprove, Wave og Lighthouse
  • Brukertesting av innhold hos brukere både med og uten funksjonsnedsetting

Gi oss tilbakemelding

Ønsker du å melde i fra om det er feil eller mangler ved nettstedet som gjør at innholdet ikke er tilgjengelig for deg?
Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?

Her kan du gi oss tilbakemelding på tilgjengeligheten på ssb.no (ekstern lenke til systemet Enalyzer).

Seksjon for brukerinnsikt og webutvikling er ansvarlig for tilbakemeldingsfunksjonen i virksomheten. Meldinger om feil knyttet til universell utforming blir håndtert løpende av denne seksjonen. Disse feilene blir enten rettet opp løpende, eller så tilbys andre alternativer for informasjonen på nettstedet.

Klage på manglende universell utforming av IKT

Dersom du ønsker å klage på manglende universell utforming av IKT, må du klage til Diskrimineringsnemnda. Klageadgangen for enkeltpersoner er lagt til Diskrimineringsnemnda, se diskrimineringsombudsloven § 7.

Les mer om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda.