9021_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9021
Økt salg av fyringsprodukter
statistikk
2002-02-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg av fyringsprodukter

Lette fyringsoljer og fyringsparafin viste kraftig økning i salget i januar år i forhold til januar i fjor. Salget av bilbensin og autodiesel gikk derimot tilbake.

Salget av lette fyringsoljer utgjorde 84 millioner liter i januar, som var 29,3 prosent mer enn i januar i fjor, og som var det høyeste månedssalget siden desember 1999. For fyringsparafin var økningen på 13,3 prosent. I løpet av de siste tolv månedene økte salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin med henholdsvis 14,2 og 11,0 prosent i forhold til forrige tolvmånedersperiode. Økningen i salget kan forklares med høy kraftpris og forholdsvis lav oljepris i denne perioden.

Redusert - men likevel høyt salg av bensin og diesel i januar

Salget av bilbensin og autodiesel var lavere i januar i år enn i januar i fjor. Nedgangen skyldes unormalt høyt salg i januar i fjor på grunn av avgiftskutt fra 1. januar 2001 som medførte kraftig lagernedbygging hos forhandlere før avgiftskuttet. Gjennomsnittlig salg av bilbensin i januar for perioden 1995-2000 var på 153 millioner liter, mens salget var på 169 millioner liter for januar 2002. For siste tolvmånedersperiode har salget av bilbensin og autodiesel økt.

Samlet salg

Totalt salg av petroleumsprodukter viste svak nedgang i januar, mens det for de siste tolv månedene økte med 2,4 prosent til 9 359 millioner liter.

Det var 22 utkjøringsdager både i januar i år og i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB