239815_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239815
Liten nedgang i sal av petroleumsprodukt
statistikk
2016-12-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I november 2016 ble det solgt 673 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten nedgang i sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt enda på 673 millionar liter, 4 millionar liter mindre enn i november 2015. Det vart selt 83 millionar liter bensin, 5 millionar liter mindre enn i november i fjor. Salet av autodiesel enda på 259 millionar liter, ein auka 5 millionar liter.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
November 2016November 2015Endring i prosent
November 2016November 2015November 2015 - November 2016
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt673677-0,6
Bilbensin8388-5,7
Autodiesel32592542,0
 
Autodiesel, pris11,9712,00-0,3
Bilbensin, pris13,6913,551,0