25537_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25537
Fortsatt nedgang i petroleumssalget
statistikk
2000-10-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt nedgang i petroleumssalget

Det ble solgt 771 millioner liter petroleumsprodukter i september, 6,3 prosent mindre enn september i fjor. For perioden hittil i år var reduksjonen på 6,6 prosent. Størst var nedgangen i salget av jetparafin, mens også salg av bilbensin og marine gassoljer viste nedgang.

Salg av jetparafin kan variere mye fra måned til måned. For september var salget på 67 millioner liter. Det var 28,0 prosent mindre enn september i fjor. For perioden hittil i år er salget blitt redusert med 15,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Bilbensin og autodiesel

Det ble solgt 183 millioner liter bilbensin i september, 3,2 prosent nedgang fra september i fjor. Salg av autodiesel viste en svak økning på 0,7 prosent til 168 millioner liter. Salget av avgiftsbelagt autodiesel var uendret fra september i fjor. For perioden hittil i år viser både bilbensin og autodiesel nedgang i salget.

Marine gassoljer og tunge fyringsoljer

Marine gassoljer er gass/dieselolje til marint formål. Innenriks salg har vist nedgang på 10,0 prosent for perioden hittil i år, mens salg til skip i utenriks sjøfart har økt med 7,3 prosent i samme periode. I innenriks salg inngår salg til fiske/fangst, petroleumsutvinning samt til innenriks sjøtransport.

Salg av tunge fyringsoljer har også vist nedgang i innenlands salg, men økning i salg til utenriks sjøtransport. For perioden hittil i år utgjorde dette henholdsvis en nedgang på 30,0 prosent på innenriks salg og en økning på 5,4 prosent på salg til utenriks sjøtransport.

Lette fyringsoljer og fyringsparafin

Salg av lette fyringsoljer og fyringsparafin viste økning i salget i september på henholdsvis 11,4 og 44,4 prosent i forhold til september i fjor. Mens for perioden hittil i år er salget blitt redusert med henholdsvis 22,0 og 14,9 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Det var 21 utkjøringsdager i september i år mot 22 i september i fjor.

Tabeller: