92777_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
92777
Redusert sal av petroleumsprodukt
statistikk
2013-09-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Redusert sal av petroleumsprodukt

Det totale salet av petroleumsprodukt i august i år enda på 827 millionar liter. Dette er 10 millionar liter mindre enn i august 2012 og tilsvarar ein reduksjon på 1,2 prosent.

Salg og priser på petroleumsprodukt, millioner liter og kroner
August 2013August 2012Endring i prosent
August 2012 - August 2013
Samlet salg av petroleumsprodukt827837-1,2
Bilbensin120129-7,0
Bilbensin, pris15,114,81,6
Autodiesel3233113,9
Autodiesel, pris13,313,11,0

Det totale salet av autodiesel enda på 323 millionar liter, dette er 12 millionar liter meir enn i august sist år. Samstundes vart salet av bilbensin redusert med 9 millionar liter og enda på 120 millionar liter. Salet av bilbensin og autodiesel utgjorde nesten 54 prosent av det totale salet av petroleumsprodukt i august i år.

Gjennomsnittsprisen på ein liter bilbensin var 15,07 kroner, som er ein auke på 24 øre frå august 2012, og gjennomsnittsprisen i august i år var den same som i juli i år. Ein liter autodiesel kosta i gjennomsnitt 13,29 kroner. Dette tilsvarar ein auke på 15 øre frå august sist år og er samstundes ein reduksjon på 2 øre frå juli i år.

Blant dei andre petroleumsprodukta var veksten høg for parafinprodukta. Årsaka er auka sal av jetparafin frå august sist år til august i år.

I august i år var det 22 leveringsdagar, i 2012 var det 23.