9010_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9010
Økt salg til biler
statistikk
2002-07-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg til biler

Salget av bilbensin og autodiesel var høyere i juni i år enn i juni i fjor. Salget av bilbensin økte med 3,4 prosent og avgiftspliktig autodiesel økte med 11,0 prosent.

Øvrig salg av petroleumsprodukter viste nedgang i juni, blant annet salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin. Både relativt lave priser på elektrisitet og at det var varmt over stort sett hele landet i juni kan ha bidratt til dette. Også salget av jetdrivstoff og marine gassoljer gikk ned. Det totale salget av petroleumsprodukter var 761 millioner liter i juni, som var 4,0 prosent lavere enn i juni i fjor.

Bunkers

Salg til skip i utenriks sjøtransport, såkalt bunkers, viste kraftig nedgang i juni. Tung fyringsolje til bunkers gikk ned 21,3 prosent og marine gassoljer til bunkers gikk tilbake 25,8 prosent. For de siste 12 måneder har det også vært nedgang i dette salget.

1. halvår

Samlet salg av petroleumsprodukter gikk ned 5,1 prosent 1. halvår sammenlignet med 1. halvår i fjor. De største endringene i salget var å finne i Troms og Finnmark. I Finnmark økte salget med hele 16,6 prosent siste halvår, mens salget i Troms hadde nedgang på 12,8 prosent. Også i denne perioden er det fyringsprodukter, marine gassoljer og jetdrivstoff som står for det meste av nedgangen. Det var en svak nedgang i salget av bilbensin, mens salget av autodiesel viste en svak økning.

Det var 20 utkjøringsdager i juni i år som i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB