8994_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8994
Fremdeles høyt forbruk av lette fyringsoljer
statistikk
2003-03-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fremdeles høyt forbruk av lette fyringsoljer

Lette fyringsoljer og fyringsparafin selger godt i disse tider med høy strømpris. For femte måned på rad har det vært en kraftig økning i dette salget. Det er spesielt salg til industrien, offentlig forvaltning og boliger/næringsbygg som bidrar til økningen.

I februar ble det solgt 118 millioner liter lette fyringsoljer og 26 millioner liter fyringsparafin. Tilsvarende tall for februar i fjor var 64 og 15 millioner liter.

Tung fyringsolje

For tung fyringsolje økte salget med 9,9 prosent i februar, mens det var en nedgang i salget i siste tolvmånedersperiode på 24,2 prosent. Nedgangen i siste tolv måneder skyldes redusert salg både til skip i utenriks sjøfart (bunkers) og redusert salg til industrien. Det har vært nedgang i bunkerssalget gjennom hele tolvmånedersperioden, mens salget til industrien har vist økning de siste månedene.

Autodieselsalget økte

Salget av autodiesel gikk opp 11,1 prosent sammenlignet med februar i fjor. Det var salg av avgiftsfri diesel som økte mest. Det er antakelig salg av diesel til oppvarmingsformål som er årsak til denne økningen. For de siste tolv måneder har salget av autodiesel gått opp med 4,4 prosent.

Totalsalget gikk opp

Det samlede salget av petroleumsprodukter i februar var på 775 millioner liter, 13,4 prosent mer enn i februar i 2002. For de siste tolv måneder var salget 9 334 millioner liter, som er bortimot det samme som i forrige tolvmånedersperiode.

Det var 20 utkjøringsdager i februar i år som i februar i fjor.

Tabeller: