25545_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25545
Salg av diesel øker
statistikk
2000-06-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Salg av diesel øker

Salget av autodiesel gikk i mai opp hele 13,0 prosent sammenlignet med mai i fjor og utgjorde 169 millioner liter. Salget av den avgiftspliktige dieselen, beregnet til bilkjøring, økte med 14,1 prosent, mens salget av avgiftsfri diesel viste nedgang.

For siste 12-månedersperiode har samlet salg av autodiesel gått opp 1,9 prosent til 1 922 millioner liter. Salg av autodiesel har hatt jevn økning over mange år, og er nå fordoblet fra 1983.

Mindre 98-oktan

Det ble solgt 2 250 millioner liter bilbensin siste 12 måneder, av dette var 472 millioner liter 98-oktan og 1 760 millioner 95-oktan. Salget av 95-oktan bensin økte med 4,0 prosent mens 98-oktan bensin ble redusert med 17,2 prosent i denne perioden. Totalt utgjorde dette en nedgang på 0,8 prosent for bilbensin. For mai var det oppgang i samlet bensinsalg på 4,4 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Mindre fyringsoljer og -parafin

Salg av lette fyringsoljer ble redusert med 16,6 prosent til 648 millioner liter i siste 12-månedersperiode. Salg av fyringsparafin ble redusert med 11,9 prosent til et salg på 174 millioner liter. Også i mai viste fyringsparafin og lette fyringsoljer stor nedgang i salget sammenlignet med mai i fjor, med henholdsvis 12,3 og 23,4 prosent.

For siste 12 måneder ble det solgt 2 125 millioner liter marine gassoljer, det var en nedgang på 4,3 prosent i forhold til forrige 12-månedersperiode. Salg til skip i utenriks skipsfart utgjorde 524 millioner liter, noe som var en nedgang på 9,4 prosent.

Størst nedgang i Finnmark

Totalt salg av petroleumsprodukter var 9 568 millioner liter for siste 12-månedersperiode. Det var 3,6 prosent mindre enn forrige 12-månedersperiode. Størst endring i salget var det i Finnmark hvor salget ble redusert med 18,9 prosent. I mai utgjorde samlet salg 769 millioner liter, det var en nedgang på 4,9 prosent fra mai 1999.

Det var 21 utkjøringsdager i mai i år mot 18 i mai i fjor.

Tabeller: