204537_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204537
Liten auke i salet av petroleumsprodukt
statistikk
2016-01-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2015 ble det solgt 711 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten auke i salet av petroleumsprodukt

I desember enda salet av alle petroleumsprodukt på 711 millionar liter, ein auke på 14 millionar liter frå desember 2014. Salet av bensin enda på 94 millionar liter, ein reduksjon på 2 millionar liter. Salet av diesel enda på 319 millionar liter, det same som i desember 2014.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
Desember 2015Desember 2014Endring i prosent
Desember 2014 - Desember 2015
 
Samla sal av petroleumsprodukt7116972,0
Bilbensin9496-2,1
Autodiesel3193190,0
 
Autodiesel, pris11,812,6-6,5
Bilbensin, pris13,313,7-3,1