Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2017

Innhold

Arkiv for Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. februar 2017 Desember 2016 Industriomsetningen falt i 4. kvartal i fjor
5. februar 2016 Desember 2015 Industriomsetningen falt i 4. kvartal 2015
7. mars 2017 Januar 2017 Liten økning i industriomsetningen
6. januar 2017 November 2016 Fortsatt fall i industriomsetningen
7. desember 2016 Oktober 2016 Negativ utvikling i industriomsetningen
7. november 2016 September 2016 Industriomsetningen falt i 3. kvartal
7. oktober 2016 August 2016 Nedgang i industriomsetningen
7. september 2016 Juli 2016 Stabil industriomsetning
5. august 2016 Juni 2016 Fortsatt uendret industriomsetning
7. juli 2016 Mai 2016 Tilnærmet uendret industriomsetning
7. juni 2016 April 2016 Fortsatt fall i industriomsetningen
10. mai 2016 Mars 2016 Nedgang i industriomsetningen i 1. kvartal
7. april 2016 Februar 2016 Fallet i industriomsetningen fortsetter
7. mars 2016 Januar 2016 Industriomsetningen faller ytterligere
8. januar 2016 November 2015 Markert fall i industriomsetningen
7. desember 2015 Oktober 2015 Lite fall i industriomsetningen
6. november 2015 September 2015 Industriomsetningen falt i 3. kvartal
7. oktober 2015 August 2015 Svake tall for industrien
7. september 2015 Juli 2015 Fall i industriomsetningen
7. august 2015 Juni 2015 Liten vekst i industriomsetningen
7. juli 2015 Mai 2015 Fortsatt vekst i industriomsetningen
5. juni 2015 April 2015 Vekst i industriomsetningen
8. mai 2015 Mars 2015 Stabil industriomsetning
10. april 2015 Februar 2015 Om lag uendret industriomsetning
6. mars 2015 Januar 2015 Fall i industriomsetningen
6. februar 2015 Desember 2014 Tilnærmet uendret industriomsetning i 2014
8. januar 2015 November 2014 Liten nedgang i industriomsetningen
5. desember 2014 Oktober 2014 Omsetningsvekst i industrien
7. november 2014 September 2014 Liten oppgang i industriomsetningen
5. september 2014 Juli 2014 Fall i industriomsetningen
7. juli 2014 Mai 2014 Fortsatt vekst i industriomsetningen
6. juni 2014 April 2014 Betydelig vekst i industriomsetningen
7. oktober 2014 August 2014 Stabil utvikling i industriomsetningen
7. august 2014 Juni 2014 Uendret industriomsetning
8. mai 2014 Mars 2014 Stabil utvikling i industriomsetningen
7. april 2014 Februar 2014 Stabil industriomsetning
7. mars 2014 Januar 2014 Fall i industriomsetningen
7. februar 2014 Desember 2013 Industriomsetningen økte i 2013
8. januar 2014 November 2013 Fall i industriomsetningen
6. desember 2013 Oktober 2013 Liten oppgang i industriomsetningen
7. november 2013 September 2013 Omsetningsvekst i industrien
7. oktober 2013 August 2013 Fortsatt økning i industriomsetningen
6. september 2013 Juli 2013 Industriomsetningen øker fortsatt
7. august 2013 Juni 2013 Stor omsetningsvekst i industrien
5. juli 2013 Mai 2013 Oppgang i industriomsetningen
7. juni 2013 April 2013 Vekst i industriomsetningen
8. mai 2013 Mars 2013 Lavere omsetning i industrien
8. april 2013 Februar 2013 Liten nedgang i industriomsetningen
7. mars 2013 Januar 2013 Stabil industriomsetning
8. januar 2013 November 2012 Uendret samlet industriomsetning
8. februar 2013 Desember 2012 Omsetningsvekst i 2012
7. desember 2012 Oktober 2012 Industriomsetning viser oppgang
7. november 2012 September 2012 Økt omsetning i industrien
5. oktober 2012 August 2012 Fortsatt vekst i industriomsetning
7. september 2012 Juli 2012 Oppgang i industriomsetningen
6. juli 2012 Mai 2012 Liten oppgang i industriomsetningen
7. august 2012 Juni 2012 Tilnærmet uendret industriomsetning
8. mai 2012 Mars 2012 Moderat oppgang i industriomsetningen
8. juni 2012 April 2012 Moderat oppgang i industriomsetningen
11. april 2012 Februar 2012 Industriomsetningen vokser
7. februar 2012 Desember 2011 Industriomsetningen viser liten oppgang i 2011
7. mars 2012 Januar 2012 Vekst i industriomsetningen
6. januar 2012 November 2011 Industriomsetningen viser oppgang
5. mars 2010 Januar 2010 Økt omsetning i industrien
9. april 2010 Februar 2010 Tilnærmet uendret industriomsetning
7. mai 2010 Mars 2010 Moderat nedgang i industriomsetningen
7. juni 2010 April 2010 Omsetningsfall i industrien
7. juli 2010 Mai 2010 Stabilt omsetningsnivå i industrien
6. august 2010 Juni 2010 Moderat økning i industriomsetningen
7. september 2010 Juli 2010 Industriomsetningen viser oppgang
7. oktober 2010 August 2010 Tilnærmet uendret omsetning
5. november 2010 September 2010 Flat utvikling i industriomsetningen
7. desember 2010 Oktober 2010 Nedgang i industriomsetningen
7. januar 2011 November 2010 Tilnærmet uendret industriomsetning
7. februar 2011 Desember 2010 Bransjevise forskjeller i industriomsetning
7. mars 2011 Januar 2011 Vekst i industriomsetningen
7. april 2011 Februar 2011 Økt omsetning i industrien
6. mai 2011 Mars 2011 Stabil industriomsetning
8. juni 2011 April 2011 Lavere omsetning i industrien
7. juli 2011 Mai 2011 Fall i industriomsetningen
5. august 2011 Juni 2011 Uendret industriomsetning
7. september 2011 Juli 2011 Omlag uendret omsetning i industrien
7. oktober 2011 August 2011 Nedgang i omsetning
7. november 2011 September 2011 Små endringer i industriens omsetning
7. desember 2011 Oktober 2011 Vekst i industriomsetningen
6. februar 2009 Desember 2008 Industriomsetningen økte i 2008
17. september 1999 April 1999 Økt omsetning i industrien
17. mars 2000 Oktober 1999 Høy råoljepris gir økt omsetning
19. november 1999 Juni 1999 Fortsatt høy omsetning
14. januar 2000 August 1999 Svak omsetningsnedgang i industrien
16. juli 1999 Februar 1999 Februar 1999
17. november 2000 Juni 2000 Sterk vekst for energiprodusenter
14. juli 2000 Februar 2000 Høg omsetning av olje
19. mai 2000 Desember 1999 Høy omsetning av olje og gass
19. januar 2001 August 2000 Eksportrettet industri leder an
15. september 2000 April 2000 Energivarer gir høy omsetning
16. mars 2001 Oktober 2000 Høy oljepris ga kraftig vekst
7. juni 2002 April 2002 Forsiktig oppgang i industrien
20. juli 2001 Februar 2001 Noe lavere vekst i omsetningen
27. mai 2002 Desember 2001 Uendret omsetning i 2001
19. februar 2001 Oktober 2001 Nedgang for industrien
18. mai 2001 Desember 2000 Uendra omsetning innan industrien
7. november 2002 Oktober 2002 Nesten uendret industriomsetning
6. september 2002 Juli 2002 Om lag uendret industriomsetning
7. oktober 2002 August 2002 Om lag uendret industriomsetning
7. august 2002 Juni 2002 Økt omsetning i industrien
5. juli 2002 Mai 2002 Svak nedgang i industrien
7. mars 2003 Januar 2003 Fortsatt motvind for store deler av industrien
8. januar 2003 November 2002 Svak nedgang i industriomsetninga
6. desember 2002 Oktober 2002 Liten endring i industriomsetningen
7. april 2003 Februar 2003 Fortsatt nedgang i industriomsetningen
7. februar 2003 Desember 2002 Industriomsetningen ned i 2002
8. mai 2003 Mars 2003 Liten auke i industrien
6. juni 2003 April 2003 Lavere omsetning i industrien
7. juli 2003 Mai 2003 Fortsatt tilbakegang i industrien
7. oktober 2003 August 2003 Omsetningen i industrien ned
7. august 2003 Juni 2003 Svakere halvårstall i industrien
5. september 2003 Juli 2003 Framleis nedgang i industrien
7. november 2003 September 2003 Omsetningen i industrien opp
6. februar 2004 Desember 2003 Omsetningen i industrien svakt ned i 2003
5. desember 2003 Oktober 2003 Stabil omsetning i industrien
5. mars 2004 Januar 2004 Svak start for maskinindustrien
8. januar 2004 November 2003 Svak nedgang i industrien
7. juli 2004 Mai 2004 Industriomsetningen øker svakt
7. mai 2004 Mars 2004 Auke i industrien i første kvartal
6. august 2004 Juni 2004 Auke i industriomsetninga
7. juni 2004 April 2004 Økning i industriomsetningen
7. april 2004 Februar 2004 Fortsatt svakt for investeringsvarer
5. november 2004 September 2004 Industriomsetningen økte i tredje kvartal
7. september 2004 Juli 2004 Industriomsetningen økte
7. desember 2004 Oktober 2004 Stadig auke i omsetninga til norsk industri
7. oktober 2004 August 2004 Veksten i industrien fortsetter
7. januar 2005 November 2004 Stabil økning i industriomsetningen
7. februar 2005 Desember 2004 Industriomsetningen økte i 2004
7. mars 2005 Januar 2005 Svak start for industriomsetningen
7. juni 2005 April 2005 Industriomsetningen stadig ned
7. april 2005 Februar 2005 Fortsatt svak industriomsetning
9. mai 2005 Mars 2005 Omsetninga i industrien svakt ned
7. juli 2005 Mai 2005 Nedgang i industriomsetningen
7. oktober 2005 August 2005 Økt omsetning i industrien
5. august 2005 Juni 2005 Auke i industriomsetninga første halvår
7. november 2005 September 2005 Vekst i industriomsetningen
7. september 2005 Juli 2005 Industriomsetningen økte
6. januar 2006 November 2005 Stadig vekst i industriomsetningen
7. februar 2006 Desember 2005 Industriomsetningen økte i 2005
7. desember 2005 Oktober 2005 Auke i omsetninga til norsk industri
7. juli 2006 Mai 2006 Fortsatt høy industriomsetning
8. mai 2006 Mars 2006 Stadig sterk industriomsetning
7. mars 2006 Januar 2005 God start for industriomsetningen
7. april 2006 Februar 2006 Ny auke i industriomsetninga
8. juni 2006 April 2006 Omsetningen i industrien øker
6. oktober 2006 August 2006 Industriomsetningen øker
7. september 2006 Juli 2006 Industriomsetningen økte
7. august 2006 Juni 2006 Sterke halvårstal i industrien
7. mars 2007 Januar 2007 Grei start for industriomsetningen
7. desember 2006 Oktober 2006 Auke i omsetninga til norsk industri
7. februar 2007 Desember 2006 Industriomsetningen økte kraftig i 2006
7. november 2006 September 2006 Fortsatt god vekst i industrien
7. juni 2007 April 2007 Vekst for investeringsvarer
11. april 2007 Februar 2007 Økning i industriomsetningen
6. juli 2007 Mai 2007 Størst vekst for investeringsvarer
8. mai 2007 Mars 2007 Størst vekst for investeringsvarer
5. oktober 2007 August 2007 Avtakende vekst i industriens omsetning
7. desember 2007 Oktober 2007 Moderat nedgang i industriomsetningen
7. august 2007 Juni 2007 Økt omsetning i industrien
7. november 2007 September 2007 Nedgang i omsetningen
7. september 2007 Juli 2007 Omsetningsveksten i industrien flater ut
7. mars 2008 Januar 2008 Fortsatt vekst i industriomsetningen
7. april 2008 Februar 2008 God vekst i industriomsetningen
7. februar 2008 Desember 2007 Industrien økte omsetningen
8. januar 2008 November 2007 Svak nedgang i industriomsetningen
7. juli 2008 Mai 2008 Moderat vekst i omsetningen
8. mai 2008 Mars 2008 Investeringsvarer økte mest
6. juni 2008 April 2008 Investeringsvarer gir vekst i omsetningen
7. august 2008 Juni 2008 Fortsatt vekst i industriomsetningen
7. november 2008 September 2008 Investeringsvarer gav vekst i omsetningen
5. september 2008 Juli 2008 Vekst i industriomsetningen
5. desember 2008 Oktober 2008 Omlag uendret industriomsetning
7. oktober 2008 August 2008 Fortsatt høy industriomsetning
6. mars 2009 Januar 2009 Nedgang i industriomsetningen
8. januar 2009 November 2008 Nedgang i industriomsetningen
5. juni 2009 April 2009 Industriens omsetning faller fortsatt
7. april 2009 Februar 2009 Fortsatt fallende omsetning for industrien
7. juli 2009 Mai 2009 Ytterligere fall i industriens omsetning
8. mai 2009 Mars 2009 Fortsatt nedgang i industriens omsetning
7. august 2009 Juni 2009 Fall i industriens omsetning i andre kvartal
7. oktober 2009 August 2009 Moderat nedgang i industriens omsetning
7. september 2009 Juli 2009 Nedgang i industriens omsetning
8. januar 2010 November 2009 Industriomsetningen viser oppgang
6. november 2009 September 2009 Økt omsetning i industrien
5. februar 2010 Desember 2009 Nedgang i industriomsetningen i 2009
7. desember 2009 Oktober 2009 Industriomsetningen går opp