8231_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8231
Industriomsetningen stadig ned
statistikk
2005-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen stadig ned

Industriomsetningen går stadig nedover. Sesongjusterte tall viser en nedgang på 2,2 prosent i den siste tremånedersperioden, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Det er spesielt konsumvarer som bidrar sterkest til den samlede nedgangen.

For norsk olje- og gassutvinning viser de sesongjusterte tallene en oppgang på 14,6 prosent fra forrige tremånedersperiode, og det er den høye oljeprisen som bidrar til denne sterke økningen.

Sammenlignet med forrige tremånedersperiode ligger den gjennomsnittlige oljeprisen nærmere 20 prosent høyere i perioden februar-april.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2005. Millioner kroner

Innsatsvarer noe opp

Omsetningen av innsatsvarer har økt med 0,7 prosent fra forrige tremånedersperiode, men utviklingen er negativ i mars og april. Økningen fra forrige tremånedersperiode skyldes i hovedsak gode omsetningstall i mineralproduktindustrien, mens treforedling og oljeraffinering og kjemisk industri har hatt nedgang. Fra mars til april er derimot omsetningstallene klart mer positive innenfor treforedling.

Investeringsvarer svakt ned

Nedgangen innenfor investeringsvarer er gjeldende også for den siste tremånedersperioden. Det er omsetningstallene for elektroteknisk og optisk og transportmiddelindustrien som trekker ned, mens metallvarer og maskiner samt oljeplattformer drar omsetningen opp.

Konsumvarer

Konsumvarer må også se tilbake på en tremånedersperiode med negativt fortegn når det gjelder omsetning. Det er først og fremst de ikke-varige konsumvarene som står for denne tilbakegangen. Også denne gangen er nedgangen størst innefor nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Det er allikevel verdt å merke seg positive omsetningstall fra mars til april for nettopp denne næringen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2005
  Råserier1 april 2005 Endring i prosent april 2004-april 2005 Råserier1 januar-april 2005 Endring i prosent januar-april 2004-januar-april 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. November 2004-januar 2005-februar 2005-april 2005
Totalomsetning  100 173 18,4  374 628 10,3 7,3
           
Olje- og gassutvinning 43 371 26,9  160 415 22,9 14,6
Industri 45 240 9,4  171 088 1,7 -2,2
Kraftforsyning 10 684 26,9 40 174 4,3 15,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 18 165 12,8 66 746 2,7 1,0
Investeringsvarer 10 711 4,7 38 627 2,9 -0,8
Konsumvarer 14 163 3,7 54 643 -6,0 -4,1
Energivarer 57 134 28,0  214 613 19,8 17,4
1  Millioner kroner.