8309_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8309
Nedgang for industrien
statistikk
2001-02-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for industrien

Omsetningen innenfor industrien var om lag 90 milliarder i september/oktober 2001. Dette er en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. I olje- og gassutvinning var omsetningen drøyt 58 milliarder, en reduksjon på 9,9 prosent.

Industrien omsatte for om lag 90 milliarder i 5. termin 2001. Dette er en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode året før. Omsetningen i perioden januar til oktober 2001 er riktignok 1,8 prosent høyere enn tilsvarende periode året før.

Næringsmiddelindustrien har en nedgang på 7,8 prosent i perioden. Dette skyldes primært en nedgang i omsetning av kjøtt og kjøttvarer. Denne næringen har i perioden januar-oktober 2001 en nedgang på 19,2 prosent sammenlignet med samme periode året før.

For oljeraffinering og kjemisk industri er nedgangen på 15,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Også forlagsvirksomheten har en nedgang på 2,7 prosent, nedgangen skyldes først og fremst en nedgang i forlegging av aviser og grafisk produksjon og tjenester.

Metallindustrien har en nedgang på 11,6 prosent, der spesielt aluminiumindustrien bidrar med en nedgang på 8,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2000. Den lave aluminiumsprisen bidrar til nedgangen.

For maskinindustrien som har en økning på 18,4 prosent, er det særlig kraftmaskiner og utstyr som bidrar til økningen, med en isolert økning på 19,4 prosent. Næringen oljeplattformer har en økning på 51,4 prosent fra 5. termin 2000. Dette er en næring som tradisjonelt sett har store endringer i omsetningstall fra termin til termin.

Omsetning for olje- og gassutvinning

Olje- og gassektoren omsatte for ca. 58 milliarder i 5. termin 2001, en nedgang på 9,9 prosent. Tilbakegangen skjer til tross for at oljeproduksjonen har økt fra 2,9 millioner fat per dag i oktober 2000 til 3,33 fat per dag i 2001. Årsaken til dette er at oljeprisen målt i kroner i samme periode har sunket med om lag 30 prosent. Volumøkningen er derfor ikke stor nok til å kompensere for prisutviklingen.

Omsetning etter varetype

Nedgangen i energivarer preges av den lave råoljeprisen, mens oppgangen i investeringsvarer skyldes bl.a. økningen i maskinindustrien. Endelig for konsumvarene ser vi at økningen er større for varige konsumvarer enn for ikke-varige konsumvarer. Dette skyldes reduksjonen i næringsmiddelindustrien.