8175_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8175
Nedgang i omsetningen
statistikk
2007-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i omsetningen

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen hadde en nedgang på 1,6 prosent i perioden juli til september sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Industriomsetningen gikk opp på hjemmemarkedet med 0,8 prosent, men hadde en nedgang på 7,3 prosent på eksportmarkedet.

Nedgangen i omsetningen på eksportmarkedet henger i stor grad sammen med en negativ prisutvikling for en rekke betydningsfulle næringer med høy eksportandel som kjemisk industri, elektroteknisk og optisk industri, maskinindustri og metaller. For mer om prisutvikling for industrien, se Produsentprisindeksen .

Omsetningsindeks for industri. Januar 1998-september 2007. 1998=100

Fortsatt høyt nivå på industriomsetningen

Industriomsetningen er fortsatt på et meget høyt nivå historisk sett, selv om det har vært en moderat nedgang i sesongjusterte tall de siste tre månedene. Hittil i 2007 er det omsatt for 585 milliarder kroner i industrien, viser ujusterte tall. Dette er en vekst på 12,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hjemme- og eksportmarked har bidratt like mye til utviklingen.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen for investeringsvarer og konsumvarer i alt har økt med henholdsvis 2,3 og 1,4 prosent i den siste tremånedersperioden, mens innsatsvarer hadde en nedgang i samme periode.

Nedgang for innsatsvarer

Innsatsvarer hadde en nedgang på 0,9 prosent i den siste tremånedersperioden. Det er eksportmarked som står for denne nedgangen, noe som kan delvis forklares med nedgang i internasjonale priser for metaller.

Revisjoner

Omsetningsstatistikken er oppdatert med ny informasjon for perioden mars til august, noe som har ført til en nedjustering av tidligere publiserte data for industrien.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2007
     Råserier1
    januar-september 2007
   Endring i prosent
    januar-september 2006-
januar-september 2007
   Råserier1
    september 2007
   Endring i prosent
september 2006-
september 2007
   Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
April 2007-juni 2007-
    juli 2007-september 2007
Totalomsetning 1 053 654 -0,2  121 177 5,2 0,1
           
Olje- og gassutvinning  402 218 -3,6 46 255 11,6 0,5
Industri  585 203 12,2 66 797 4,6 -1,6
Hjemmemarked  356 181 11,6 43 401 9,7 0,8
Eksportmarked  229 022 13,2 23 396 -3,7 -7,3
Kraftforsyning 57 309 -47,1 6 839 -21,5 12,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  224 186 15,3 24 996 - -0,9
Investeringsvarer  166 865 14,7 19 497 8,3 2,3
Konsumvarer  147 391 5,1 16 914 -0,2 1,4
Energivarer  515 211 -10,5 59 770 8,1 -0,2
1  Millioner kroner.