243896_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243896
Industriomsetningen falt i 4. kvartal i fjor
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned på 2,1 prosent i 4.kvartal.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen falt i 4. kvartal i fjor

Industriomsetningen gikk ned 2,1 prosent i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember var industriomsetningen uendret.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Desember 2016 / November 2016Oktober 2016 - Desember 2016 / Juli 2016 - September 2016Desember 2016 / Desember 2015Desember 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,23,73,7131 415
Utvinning og utvinningstjenester5,810,110,052 004
Bergverksdrift14,4-17,6-10,7910
Industri-0,2-2,1-7,261 480
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,41,76,619 418
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri9,1-4,6-14,88 083
Metallindustri-0,5-0,75,94 709
Maskinindustri-0,3-21,2-46,13 428
Bygging av skip og oljeplattformer-14,11,9-28,24 054
Kraftforsyning-16,514,837,017 020

Indeksnivået for industriomsetningen var 133,3 (2005=100) i 4. kvartal 2016, mot 136,2 i kvartalet før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: markert fall for leverandører til olje- og gassektoren

Fallet i industriomsetningen på 2,1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016 var hovedsakelig knyttet til næringer som leverer til olje- og gassektoren. Nedgangen var særlig kraftig i maskinindustri, men også metallvareindustri hadde betydelig nedgang i omsetningen. I tillegg hadde næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri et omsetningsfall i denne perioden.

Selv om industriomsetningen samlet sett viste en nedgang, var det vekst i næringsmiddelindustrien, tekstilindustri samt maskinreparasjon og -installasjon i samme periode.

Månedsendring: stabil industriomsetning fra november til desember

Industriomsetningen samlet sett gikk ned med beskjedne 0,2 prosent fra november til desember 2016, viser sesongjusterte tall. Til tross for om lag uendret industriomsetning viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger. Følgende næringene hadde vekst og bidro til å dempe nedgangen i industriomsetningen:

  • Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
  • Gummi, plast og mineralsk industri
  • Maskinreparasjon og -installasjon

Bygging av skip og oljeplattformer hadde en betydelig nedgang i omsetningen i desember etter enkelte store leveranser i november. Sammen med en nedgang metallvareindustri bidro disse næringene til å trekke ned samlet omsetning i industrien.

Tolvmånedersendring: maskinindustri sluttet 2016 med nedgang

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 7,2 prosent fra desember 2015 til desember 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med fall på henholdsvis 5,7 og 8,6 prosent.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 46 prosent. En vekst på 6,7 prosent i næringsmiddelindustri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Årsendring: 2016 ble et krevende år for industrien

Industriomsetningen hadde en negativ årsendring på 7,5 prosent fra 2015 til 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang, men det var særlig fallet i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned. Statistisk sentralbyrå vil tirsdag 21. februar publisere en egen artikkel om den industriomsetningen i 2016.

Månedsendring: vekst i eurosonen, liten oppgang i Norge fra oktober til november 2016

Norsk industriomsetning gikk marginalt opp med 0,4 prosent fra oktober til november 2016, viser sesongjusterte tall. For landene som inngår i eurosonen gikk industriomsetningen samlet sett opp med 1,5 prosent. Danmark viste en vekst på 3,4 prosent, mens Sveriges industriomsetning steg med 0,9 prosent, ifølge EUs statistikks kontor Eurostat.