8275_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8275
Svakere halvårstall i industrien
statistikk
2003-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere halvårstall i industrien

I år omsatte industrien for om lag 249 milliarder kroner i første halvår. Dette er en nedgang på 4,1 prosent i forhold til samme periode i 2002. Den svake utviklingen i perioden omfattet både innsatsvarer, konsumvarer og investeringsvarer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Omsetningstall fra norsk olje- og gassutvinning i juni 2003, viser en nedgang på om lag 20 prosent sammenlignet med juni i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak planlagte, betydelige revisjonsstanser på flere felt.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Nedgang i innsatsvarer

Omsetningen av innsatsvarer viste en nedgang på 5 prosent i første halvår 2003 sammenlignet med samme periode i 2002. Med unntak av trelast- og trevareindustrien og mineralproduktindustrien, viste de øvrige næringene innenfor denne varetypen en negativ utvikling i perioden. Nedgangen i omsetning var størst innenfor kjemiske råvarer, med nærmere 12 prosent i første halvår. Omsetningstallene for denne næringen er allikevel ikke fullt så negative i 2. kvartal 2003 sammenlignet med samme periode i 2002. Det svake halvårstallet skyldes i all hovedsak svak omsetning i første kvartal 2003.

Nedgang i investeringsvarer

Innenfor investeringsvarer (transportmiddelindustrien, maskinindustrien og metallvareindustrien m.m.) har det også vært nedgang i omsetningen i første halvår sett i forhold til samme periode i 2002. En nedgang på 9,8 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal forrige år, kan synes å være en kraftig nedgang, men dette forklares ved sterke omsetningstall i mai 2002.

Konsumvarer ned 6,6 prosent hittil i år

Konsumvarer (næringsmiddelindustrien, tekstil- og bekledningsindustrien, forlag og grafisk industri m.m.) har hatt en samlet nedgang i omsetningen på 6,6 prosent i perioden fra januar til juni mot samme periode i fjor. Nedgangen er generell, men svak omsetning i næringsmiddelindustrien påvirker nedgangen i størst grad.

Endringstall og kraftforsyning

Finansielle kontrakter har virket inn på omsetningstallene innenfor kraftforsyning og tallene fra denne næringen bør derfor tolkes med varsomhet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2003
  Råserier1 Endring i prosent Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  Juni 2003 Juni 2002-juni 2003 Januar-juni 2003 Januar-juni 2002-januar-juni 2003 Mai 2003-juni 2003
Totalomsetning 75 418 -7,3  496 025 4,3 -6,4
           
Olje- og gassutvinning 25 270 -19,8  172 831 0,0 -17,3
Industri 42 870 -4,0  249 279 -4,1 2,72
Kraftforsyning 6 637 49,2 70 872 80,3 -8,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 15 111 -2,5 86 920 -5,0 0,5
Investeringsvarer 11 953 -5,8 64 900 -4,7 5,5
Konsumvarer 14 189 -4,5 85 424 -6,6 1,1
Energivarer 34 164 -10,8  258 779 15,2 -15,4
1  Millioner NOK.
2  Rettet 7. august 2003 kl. 1025.