8135_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8135
Ytterligere fall i industriens omsetning
statistikk
2009-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ytterligere fall i industriens omsetning

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning falt med 3,5 prosent i perioden mars-mai 2009, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Industriomsetningen falt med 7,8 prosent i hjemmemarkedet, mens den gikk opp med 1,8 prosent i eksportmarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-mai 2009. 2005=100

Stadig størst fall i metallindustrien

For den siste tremånedersperioden viser sesongjusterte tall at metallindustrien opplevde et kraftig fall i omsetningen på 21,6 prosent. Nedgangen skyldes både et kraftig fall i produksjonsvolum (se Produksjonsindeksen ) og negativ prisutvikling i den siste tremånedersperioden (se Produsentprisindeksen ). Omsetningen i papir- og papirvareindustrien var også betydelig lavere i denne perioden, med en nedgang på 17,2 prosent. Nedgang i omsetningen for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt bygging av skip og oljeplattformer trekker også den totale industriomsetningen ned.

Innenfor trelast- og trevareindustrien er det tegn til bedring. Det noteres en oppgang i omsetningen på 7,3 prosent i den siste tremånedersperioden.

Små endringer i industriens omsetning fra april til mai

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien falt med 0,6 prosent april til mai i år. Omsetningen av konsumvarer gikk opp med 1,7 prosent, mens omsetningen av investeringsvarer ble redusert med 2,4 prosent.

Mai i år svakere enn mai i fjor

Industriens omsetning gikk ned med 12,5 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor, viser ujusterte tall. Næringene som bidro mest til nedgangen, var metallindustrien, som gikk ned 46,7 prosent, og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som opplevde en nedgang på 34,9 prosent. Næringene som hadde økt omsetningen, var maskinindustrien med en vekst på 11,4 prosent og næringsmiddelindustrien med en vekst på 9,9 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 16,9 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 27,2 prosent i det samme tidsrommet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2009
  Råserier.1
Januar-mai 2009
Endring i prosent.
Januar-mai 2008-
januar-mai 2009
Råserier1Mai 2009 Endring i prosent.
Mai 2008-
mai 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Desember 2008-
februar 2009-
mars 2009-
mai 2009
Totalomsetning  587 484 -12,5  108 438 -20,8 -7,9
           
Utvinning og utvinningstjenester  225 762 -22,2 40 698 -33,6 -11,3
Industri og bergverksdrift  312 016 -6,5 60 478 -12,3 -3,4
Hjemmemarked  177 561 -10,3 36 399 -13,0 -7,4
Eksportmarked  134 456 -1,1 24 080 -11,3 1,9
Kraftforsyning 49 706 4,2 7 261 8,2 -11,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  121 977 -11,4 24 743 -14,7 -6,5
Investeringsvarer  112 127 14,5 20 435 3,6 -0,5
Konsumvarer 79 035 0,3 15 544 0,9 -0,3
Energivarer  274 343 -23,2 47 715 -34,5 -13,0
1  Millioner kroner.

Dokumentasjon av sesongjustering

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet generell og statistikkspesifikk dokumentasjon av sesongjusteringsrutiner. Dokumentasjonene er basert på anbefalinger fra European Statistical System (ESS): Guidelines on seasonal adjustment . På denne måten ønsker vi å tydeliggjøre rutiner som er i bruk i SSB. Dokumentasjonene gjør det også enklere å sammenligne rutiner og kvalitet mellom statistikkene som sesongjusteres. Ulike kvalitetsindikatorer er også publisert under den statistikkspesifikke dokumentasjonen. Den statistikkspesifikke dokumentasjonen finnes i venstre marg under Om sesongjustering . Den generelle dokumentasjonen finnes under: http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.pdf