108538_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
108538
Omsetningsvekst i industrien
statistikk
2013-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsvekst i industrien

Industriomsetningen økte med 4,1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2013, viser sesongjusterte tall. Både hjemme- og eksportmarkedet viste en positiv utvikling.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
September 2013 / August 2013Juli 2013 - September 2013 / April 2013 - Juni 2013September 2013 / September 2012September 2013
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-0,32,310,2138 231
Utvinning og utvinningstjenester-2,60,510,351 868
Bergverksdrift12,7-11,6-8,01 362
Industri-0,24,25,474 902
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-2,02,68,518 041
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri3,110,39,112 132
Metallindustri1,01,71,84 574
Maskinindustri5,38,225,38 626
Bygging av skip og oljeplattformer-13,012,5-8,85 916
Kraftforsyning10,11,269,410 099

Totalomsetningen innenfor industrien gikk opp 4,1 prosent fra 2. til 3. kvartal 2013. Både hjemme- og eksportmarkedet viste en positiv utvikling.

En av de største bidragsytere til veksten var bygging av skip og oljeplattformer, med en oppgang på 12,5 prosent. Veksten skyldes i hovedsak at næringen hadde flere store leveranser i perioden. Det var også økning innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, på 10,3 prosent. Maskinindustrien hadde 8,2 prosent høyere omsetning i 3. kvartal enn i 2. kvartal i år. I tillegg viste datamaskiner og elektroniske og optiske produkter en oppgang på 7,9 prosent i omsetningen.

Blant næringer med lavere omsetning i 3. kvartal 2013 var maskinreparasjon og -installasjon, ned 4,2 prosent og metallvareindustri med 3,8 prosent nedgang.

Omtrent flat utvikling i industriomsetningen fra august til september

Industriomsetningen falt 0,2 prosent fra august til september 2013, viser sesongjusterte månedstall.

Blant næringer med nedgang var bygging av skip og oljeplatteformer, med en nedgang på 13 prosent, og maskinreparasjon og installasjon, med 11,2 prosent lavere omsetning. Papir- og papirvareindustri hadde 10,2 nedgang i sin omsetning. 

Næringer med oppgang i omsetningen fra august til september var maskinindustri, med en økning på 5,3 prosent, metallvareindustri, med 4,9 prosent økning, og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med en økning på 3,2 prosent.

Vekst i maskinindustrien fra september 2012

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 5,4 prosent fra september 2012 til september i år. Størst omsetningsvekst var det for maskinindustrien, som hadde en økning på hele 25,3 prosent. I tillegg vokste omsetningen til maskinreparasjon og -installasjon med 11,4 prosent. I motsatt retning gikk omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer, med en nedgang på 8,8 prosent fra september i fjor til samme måned i år.

Svakere månedsendring i Norge sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en liten nedgang på 0,8 prosent fra juli til august 2013, viser sesongjusterte tall . I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp 1,9 prosent, ifølge Eurostat.