8269_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8269
Omsetningen i industrien opp
statistikk
2003-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningen i industrien opp

Norsk industri omsatte for om lag 124 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Dette er en oppgang på nærmere 4 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Flere næringer viste positiv utvikling. Omsetningen av investeringsvarer steg med 6 prosent i perioden.

Økt omsetning innenfor maskinindustrien, transportmiddelindustrien og oljeplattformer bidrar til en fremgang for investeringsvarer i årets tredje kvartal sammenlignet med forrige kvartal. Det viser de sesongjusterte tallene. Maskinindustrien og transportmiddelindustrien kunne vise til en større omsetning i begynnelsen av 3. kvartal, mens for oljeplattformer var omsetningsveksten sterkest mot slutten av perioden.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. tremåneders glidende gjennomsnitt

Omsetningen av innsatsvarer omtrent uendret

Innsatsvarer hadde en økning på 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal, viser sesongjusterte tall. Treforedlingsindustrien, mineralproduktindustrien og metallindustrien økte sin omsetning i perioden, mens trelast - og trevareindustrien samt kjemiske råvarer opplevde omsetningsnedgang i årets tredje kvartal. Kjemiske råvarer kunne allikevel vise til sterkere omsetningstall mot slutten av kvartalet.

Konsumvarer opp

Omsetning av konsumvarer (næringsmiddelindustrien, tekstil- og kledningsindustrien, forlag og grafisk industri m.m.) viste en økning på 2,6 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Den største bidragsyteren til denne stigningen var næringsmiddelindustrien, med en økning på 2 prosent. Også møbelindustrien og forlag og grafisk industri opplevde en økning.

Olje- og gassutvinning opp 1 prosent

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for nærmere 261 milliarder i perioden januar til september i år. Dette er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningstall for 3. kvartal viser også en økning i omsetning for næringen sammenlignet med samme periode i fjor, men det er fortsatt 1. kvartal som kan vise til de beste omsetningstall hittil i år. Dette har blant annet sammenheng med en høyere oljepris i 1. kvartal i år sammenlignet med 2. og 3. kvartal i år og 4. kvartal i fjor.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2003
  Råserier1 september 2003 Endring i prosent september 2002- september 2003 Råserier1 januar-september20 03 Endring i prosent januar-september 2002- januar-september 2003 Sesongjusterte endringstall i prosent august2003-september 2003
Totalomsetning 81 453 2,5  732 640 4,1 1,2
           
Olje- og gassutvinning 27 049 -0,3  260 888 1,0 4,6
Industri 45 860 0,6  374 723 -2,4 0,2
Kraftforsyning 7 907 36,3 92 308 67,0 2,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 16 534 1,5  131 394 -3,6 2,6
Investeringsvarer 11 659 -4,6 95 444 -3,2 -6,4
Konsumvarer 16 009 -2,4  129 890 -4,6 1,5
Energivarer 37 252 7,8  375 911 13,0 3,8
1  Millioner kroner.