8183_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8183
Størst vekst for investeringsvarer
statistikk
2007-07-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Størst vekst for investeringsvarer

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen har økt med 5,2 prosent i perioden mars til mai, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Investeringsvarer viser den største veksten.

Industriomsetningen har steget både i hjemme- og eksportmarkedet. Oppgang i hjemmemarkedet er på 6,9 prosent, mens eksportmarkedet viser en oppgang på 3,8 prosent.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Gode måneder for produsenter av investeringsvarer

Sesongjusterte tall viser at omsetningen for investeringsvarer, innsatsvarer og energivarer har steget i den siste tremånedersperioden, mens konsumvarer viser en nedgang. Investeringsvarer har økt mest med 9,2 prosent. Dette skyldes i stor grad en sterk økning i omsetning innenfor transportmiddelindustrien og plattformindustrien. Vedvarende høy aktivitet i disse næringene sammen med ferdigstillelse av enkelte større prosjekter er drivkraften bak denne utviklingen.

Energivarer har hatt en omsetningsøkning på 3,2 prosent. Hovedårsaken til dette er oppgang i hjemmemarkedet. For innsatsvarer er omsetningsveksten opp 2,1 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningen for konsumvarer er 1,5 prosent lavere i denne perioden sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Dette skyldes blant annet en nedgang i næringsmiddelindustrien som var redusert med 4,4 prosent i samme periode.

Vekst fra april til mai 2007

Etter en nedgang fra mars til april i år, viser sesongjusterte omsetningstall en oppgang i investeringsvarer fra april til mai på 4,1 prosent. Energivarer hadde en økning på 1,3 prosent. Hovedårsaken til dette er en positiv utvikling i hjemmemarkedet. Omsetningen av innsatsvarer er uendret, mens konsumvarer har en nedgang på 1,2 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2007
  Råserier1Januar-mai 2007 Endring i prosent
Januar-mai 2006 - januar-mai 2007
Råserier1Mai 2007 Endring i prosent
Mai 2006-mai 2007
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Desember 2006-februar 2007-
mars 2007-mai 2007
Totalomsetning  597 794 1,7  123 507 2,8 2,8
           
Olje- og gassutvinning  228 181 -2,2 46 803 -1,3 1,5
Industri  330 867 18,0 70 201 15,3 5,2
Hjemmemarked  203 374 19,3 44 618 14,8 6,9
Eksportmarked  127 493 16,1 25 583 16,1 3,8
Kraftforsyning 34 256 -50,7 5 507 -48,8 -11,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  126 473 22,4 27 338 19,4 2,1
Investeringsvarer 96 391 22,7 20 348 17,3 9,2
Konsumvarer 83 325 9,1 17 218 3,8 -1,5
Energivarer  291 606 -11,4 58 603 -7,5 3,2
1  Millioner kroner.