8177_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8177
Avtakende vekst i industriens omsetning
statistikk
2007-10-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtakende vekst i industriens omsetning

Omsetningen for norsk industri økte med 2,4 prosent fra juni til august sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Dette er en noe lavere veksttakt enn tilsvarende sammenligning for mars til mai, da veksten var 3,5 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1998-august 2007. 1998=100

Hittil i 2007 er det omsatt for 530 milliarder kroner i norsk industri, viser ujusterte tall. Dette er en økning på 15,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hjemme- og eksportmarked bidro like mye til utviklingen.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen for investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer har økt i den siste tremånedersperioden.

Konsumvarer øker fortsatt

Konsumvarer viser den største oppgangen med en økning på 7,5 de tre siste månedene, viser sesongjusterte tall. Næringsmiddelindustrien er den største bidragsyteren innenfor denne varetypen med en omsetningsvekst på 12 prosent.

Innsatsvarer og investeringsvarer med svak oppgang

Både innsatsvarer og investeringsvarer hadde en oppgang på 2,2 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Etterspørselen fra eksportmarked bidro mest for investeringsvarer, mens hjemmemarkedet bidro mest for innsatsvarer.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
August 2007
  Råserier1Januar-august 07 Endring i prosent
Januar-august 06-
januar-august 07
Råserier1August 2007 Endring i prosent
august 06-august 07
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mars.07-mai.07-
juni.07-august.07
Totalomsetning  944 033 0,4  123 100 3,9 1,6
           
Olje- og gassutvinning  355 963 -5,3 45 324 0,2 -1,4
Industri  529 667 15,7 71 339 16,5 2,4
Hjemmemarked  324 010 15,8 46 975 26,3 -0,6
Eksportmarked  205 657 15,5 24 364 1,2 5,6
Kraftforsyning 50 470 -49,4 5 129 -52,7 8,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  201 468 18,9 26 750 16,1 2,2
Investeringsvarer  155 540 22,0 20 839 26,7 2,2
Konsumvarer  132 554 7,5 18 539 14,5 7,5
Energivarer  454 473 -12,7 56 972 -9,3 -1,7
1  Millioner kroner.