243886_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243886
Stabil industriomsetning
statistikk
2016-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 0,3 prosent i perioden mai–juli 2016.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil industriomsetning

Industriomsetningen gikk opp med beskjedne 0,3 prosent i perioden mai–juli 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2016 var det en nedgang på 2,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juli 2016 / Juni 2016Mai 2016 - Juli 2016 / Februar 2016 - April 2016Juli 2016 / Juli 2015Juli 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-0,63,2-9,8103 832
Utvinning og utvinningstjenester3,56,1-17,341 539
Bergverksdrift0,8-2,5-11,6940
Industri-2,40,3-8,752 590
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-1,4-0,25,917 093
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-5,84,2-16,18 852
Metallindustri3,03,0-1,44 762
Maskinindustri-11,7-22,8-47,82 998
Bygging av skip og oljeplattformer-8,311,5-27,43 400
Kraftforsyning-4,811,437,58 762

Indeksnivået for industriomsetningen var 138,7 (2005=100) i perioden mai-juli, mot 138,3 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: kraftig omsetningsfall for maskinindustri

Selv om industriomsetningen samlet sett var nesten uendret i perioden mai–juli 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger.

Enkelte store leveranser innenfor bygging av skip og oljeplattformer har bidratt til vekst i denne næringen. Også næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har hatt en betydelig vekst i omsetningen, og en viktig årsak til denne veksten skyldes prisstigning på raffinerte oljeprodukter.

Maskindustri hadde derimot en kraftig nedgang på 23 prosent og bidro dermed til å dempe oppgangen i industriomsetningen. Fortsatt lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren forklarer mye av nedgangen i maskinindustri.

Månedsendring: omsetningsfall fra juni til juli

Industriomsetningen gikk ned med 2,4 prosent fra juni til juli 2016, viser sesongjusterte månedstall.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 12 prosent. Denne næringen har stadig en negativ utvikling som en direkte konsekvens av lavere ordreinngang og produksjonsvolum i de siste periodene. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også betydelig til den samlede nedgangen i industriomsetningen. Lavere produksjonsvolum samlet sett for næringsgruppen var hovedårsak til nedgangen.

Metallindustri viste derimot en oppgang i omsetningen på 3,0 prosent, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for veksten. Bedrede markedspriser for metaller er en viktig årsak til denne veksten.

Tolvmånedersendring: Fall i industriomsetningen

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 8,7 prosent fra juli 2015 til juli 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang, men det var særlig fallet i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned. Nedgangen i eksportmarkedet kommer både fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og fra leverandører til olje- og gassektoren.

Vekst i næringsmiddelindustri fra juli 2015 til juli 2016 dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: nedgang i eurosonen og Norge fra mai til juni 2016

Norsk industriomsetning gikk ned med 1,4 prosent fra mai til juni 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen, opplevde også en nedgang på 1,5 prosent i industriomsetningen. Ellers i Norden viste Sverige uendret nivå, mens Danmark hadde en oppgang på 0,3 prosent i denne perioden, ifølge Eurostat, EUs statistikkkontor.

Nye indikatorer for leverandørindustriÅpne og lesLukk

Det er etablert nye indikatorer for petroleumsrettet leverandørindustri i statistikkbanken. Disse indikatorene bygger på den analytiske grupperingen som ble presentert i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010–2013. De tre analytiske grupperingene som vil bli publisert månedlig er:

• Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

• Petroleumsrettet leverandørindustri (kun leverandørnæringer som dekkes av næringshovedområdet C Industri)

• Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingene finnes i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.