8119_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8119
Økt omsetning i industrien
statistikk
2010-03-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Industriomsetningen gikk opp med 2,1 prosent fra november 2009 til januar 2010 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Omsetningen steg med 4,3 prosent i eksportmarkedet og 1,7 prosent i hjemmemarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001-2010

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-januar 2010. 2005=100

Næringer som bidro til omsetningsvekst i industrien, var blant annet bygging av skip og oljeplattformer, med en økning på 14,7 prosent. Flere store leveranser i perioden november 2009 til januar 2010 sørget for at næringen viste vekst i omsetningen. Dette er til tross for sterk nedgang i både ordrereserver og ordretilgang for denne næringen, se kvartalsvis ordrestatistikk . Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde en vekst på 9,2 prosent, mens omsetningen i metallindustrien steg med 2,1 prosent. Økningen for disse næringene kan delvis forklares av økt produksjonsvolum i den siste tremånedersperioden, se Produksjonsindeks for industrien .

Næringene som derimot opplevde omsetningsnedgang i perioden, var blant annet maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon, der omsetningen gikk ned med henholdsvis 2,8 og 2,3 prosent. Data- og elektrisk utstyrsindustri var også blant næringene som hadde nedgang, og viser en reduksjon i omsetningen på 4,5 prosent i siste tremånedersperiode.

Moderat nedgang fra desember 2009 til januar 2010

Industriomsetningen gikk ned med 0,6 prosent fra desember 2009 til januar 2010, viser sesongjusterte månedstall. Størst fall var det for maskinreparasjon og -installasjon, der omsetningen gikk ned med 18,4 prosent. Gummivare, plast og mineralsk industri, som i stor grad produserer for bygg- og anleggsbransjen, hadde en reduksjon i produksjonen på 9,5 prosent, se Produksjonsindeks for industrien . Årsaken til produksjonsnedgangen knyttes til spesielt kaldt vær i januar. Dette forklarer delvis nedgangen i omsetning på 8,0 prosent. I tillegg gikk omsetningen i metallvareindustri ned med 5,8 prosent siste måned.

Nedgang siden januar 2009

Råserien viser at omsetningen i norsk industri gikk ned med 4,2 prosent fra januar 2009 til januar 2010. Maskinreparasjon og -installasjon falt mest med 21,0 prosent, etterfulgt av maskinindustri med 18,6 prosent nedgang. Begge næringene er sterkt preget av fallende ordretilgang, som er en følge av lavere etterspørsel i markedet.

Næringene som dempet fallet var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustrien. Omsetningen her gikk opp med henholdsvis 5,4 og 6,4 prosent. Økt produksjonsvolum er noe av forklaringen bak utviklingen for disse næringene.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk opp med 0,3 prosent fra desember 2008 til desember 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 3,0 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2010
 
  Råserier.1
Januar 2010
   Endring i prosent.
Januar 2009-
januar 2010
  Råserier1
Januar 2010
  Endring i prosent.
Januar 2009-
januar 2010
  Endringstall i prosent. Sesongjustert.
August 2009-oktober 2009-
november 2009-januar 2010
 
Totalomsetning  119 335 -4,7  119 335 -4,7 5,2
           
Utvinning og utvinningstjenester 45 295 -10,4 45 295 -10,4 4,2
Industri og bergverksdrift 58 412 -4,0 58 412 -4,0 1,9
Hjemmemarked 36 432 -6,2 36 432 -6,2 1,7
Eksportmarked 21 980 -0,1 21 980 -0,1 3,5
Kraftforsyning 15 627 -13,2 15 627 -13,2 30,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 23 233 -4,4 23 233 -4,4 1,2
Investeringsvarer 18 523 -10,4 18 523 -10,4 2,2
Konsumvarer 15 504 -0,4 15 504 -0,4 -0,1
Energivarer 62 074 -4,0 62 074 -4,0 9,1
 
1  Millioner kroner.

Tabeller