243892_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243892
Negativ utvikling i industriomsetningen
statistikk
2016-12-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,6 prosent i perioden august-oktober 2016.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Negativ utvikling i industriomsetningen

Industriomsetningen viste en nedgang på 2,6 prosent i perioden august-oktober 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2016 var det også en nedgang på 1,9 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Oktober 2016 / September 2016August 2016 - Oktober 2016 / Mai 2016 - Juli 2016Oktober 2016 / Oktober 2015Oktober 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft2,5-2,8-10,2120 804
Utvinning og utvinningstjenester3,3-2,6-19,443 002
Bergverksdrift-23,0-2,1-23,1887
Industri-1,9-2,6-8,664 737
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,11,26,521 667
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri1,5-12,9-30,57 169
Metallindustri-5,2-1,53,64 719
Maskinindustri-8,2-1,1-38,74 327
Bygging av skip og oljeplattformer1,2-8,3-1,54 097
Kraftforsyning28,2-4,230,312 179

Indeksnivået for industriomsetningen var 135,4 (2005=100) i perioden august-oktober, mot 139,0 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: omsetningsfall for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen falt med 2,6 prosent i perioden august-oktober 2016 sammenlignet med tremånedersperioden før. Det største bidraget til nedgangen kom fra næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, der omsetningen falt med 13 prosent. Næringsgruppen stod for om lag 12 prosent av den totale omsetningen i industrien. Nedgangen skyldes hovedsakelig en planlagt stans for vedlikehold i september 2016 hos noen få enkeltaktører.

I motsatt retning trakk næringsmiddelindustri og metallvareindustri. Disse næringene hadde en vekst på henholdsvis 1,0 og 1,5 prosent, og bidro til å veie opp for noe av nedgangen i den totale industriomsetningen.

Månedsendring: omsetningsfall fra september til oktober

Industriomsetningen gikk ned med 1,9 prosent fra september til oktober 2016, viser sesongjusterte månedstall. De næringene som bidro mest til nedgangen var:

  • Maskinindustri
  • Kjemiske råvarer
  • Metallvareindustri
  • Metallindustri

Omsetningsvekst i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt bygging av skip og oljeplattformer, bidro til å dempe nedgangen.

Tolvmånedersendring: betydelig fall i eksportomsetningen

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 8,6 prosent fra oktober 2015 til oktober 2016. Hovedårsaken til nedgangen skyldes lavere omsetning i eksportmarkedet hvor fallet var på 16 prosent.

Maskinindustri og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro betydelig til den samlede nedgangen i industriomsetningen, med et fall på henholdsvis 39 og 31 prosent. En 6,3 prosent vekst i næringsmiddelindustri fra oktober 2015 til oktober 2016 dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: liten oppgang i Norge og fall i eurosonen i september 2016

Norsk industriomsetning gikk opp med 0,3 prosent fra august til september 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde derimot en nedgang på 0,8 prosent i industriomsetningen. I de nordiske landene viste Danmark en nedgang på 3,7 prosent mens Sverige viste en oppgang på 5,7 prosent, ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor, Eurostat.

Nye indikatorer for leverandørindustriÅpne og lesLukk

Det er etablert nye indikatorer for petroleumsrettet leverandørindustri i statistikkbanken. Disse indikatorene bygger på den analytiske grupperingen som ble presentert i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013. De tre analytiske grupperingene som vil bli publisert månedlig er:

  • Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester
  • Petroleumsrettet leverandørindustri (kun leverandørnæringer som dekkes av næringshovedområdet C Industri)
  • Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingene finnes i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.