8155_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8155
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2008-09-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Norsk industri hadde en omsetningsøkning på 3,9 prosent i perioden mai til og med juli i år sammenlignet med foregående tremånedersperiode, ifølge sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999-juli 2008. 1998=100

Industriomsetningen steg med 6,5 prosent i eksportmarkedet og 5,1 prosent i hjemmemarkedet. Veksten i totalomsetningen skyldes både høyere markedspriser (se Produsentprisindeksen) og en volumvekst i produksjonen (se Produksjonsindeks for industrien ).

Investeringsvarer øker mest

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av investeringsvarer gikk opp med 4,5 prosent fra mai til og med juli i forhold til forrige tremånedersperiode. Omsetningen i hjemmemarkedet steg med 10,6 prosent, mens eksportmarkedet hadde en omsetningsvekst på 3,7 prosent. Det viktigste bidraget til denne veksten kom fra maskinindustrien. Omsetningen i transportmiddelindustrien holdt seg på et høyt nivå på grunn av store leveranser.

Omsetningen av innsatsvarer steg med 2,3 prosent. Hjemmemarkedet gikk opp med 3,5 prosent, og eksportmarkedet økte med 2,2 prosent. Næringene som bidro til denne oppgangen var oljeraffinering og kjemisk industri, gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri og deler av metallvareindustri, mens ikke-jernholdige metaller trakk i motsatt retning.

Omsetningen av konsumvarer økte med 2,1 prosent. Hjemmemarkedet steg med 2,6 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet gikk ned med 0,4 prosent. Næringsmiddelindustri og forlag og grafisk industri bidro mest til økningen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2008
  Råserier.1
Januar-juli 2008
Endring i prosent.
Januar-juli 2007-
januar-juli 2008
Råserier.1
Juli 2008
Endring i prosent.
Juli 2007-juli 2008
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Februar 2008-april 2008-
mai 2008-juli 2008
Totalomsetning  959 144 17,9  130 992 26,2 5,1
           
Olje- og gassutvinning  398 839 28,4 56 582 29,8 6,0
Industri  490 672 8,7 65 474 22,0 3,9
Hjemmemarked  294 747 9,2 38 463 25,7 5,1
Eksportmarked  195 925 8,1 27 011 17,1 6,5
Kraftforsyning 62 269 37,3 7 391 35,3 -1,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  178 354 2,8 22 567 5,4 2,3
Investeringsvarer  147 832 15,0 20 339 51,3 4,5
Konsumvarer  116 209 2,5 14 964 8,8 2,1
Energivarer  516 753 29,8 73 122 32,4 6,5
1  Millioner kroner.