8141_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8141
Fortsatt fallende omsetning for industrien
statistikk
2009-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt fallende omsetning for industrien

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning falt med 5,0 prosent i perioden desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Omsetningen falt med 5,5 prosent i hjemmemarkedet og med 4,4 prosent i eksportmarkedet. Nedgangen i industriomsetningen skyldes blant annet lavere produksjon (se Produksjonsindeks for industrien ) og lavere markedspriser (se Produsentprisindeksen ) i denne perioden.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-februar 2009. 2005=100

I siste tremånedersperiode var nedgangen størst for metallindustri, med et fall på 25,4 prosent, og for gruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som gikk ned 12,1 prosent. Disse næringene var spesielt påvirket av svekkede markedspriser i denne perioden. Nedgangen fortsatte for metallvareindustri, trelast- og trevareindustri og papir- og papirvareindustri, selv om markedsprisene har bedret seg noe for sistnevnte næring i denne perioden.

Det er fortsatt omsetningsvekst for bygging av skip og oljeplattformer, med en vekst på 13,1 prosent i siste tremånedersperiode, og for maskinindustri, med 11,3 prosent. Hovedsakelig på grunn av dette, gikk omsetningen av investeringsvarer opp 4,5 prosent. Næringsmiddelindustrien hadde en omsetningsvekst på 1,4 prosent i denne perioden.

Industriens omsetning ned 1,8 prosent fra januar til februar

Industriomsetningen falt med 1,8 prosent fra januar til februar inneværende år, viser sesongjusterte tall Omsetningen i hjemmemarkedet gikk ned 0,9 prosent, og omsetningen i eksportmarkedet falt med 0,4 prosent. For månedstall spesifisert på næring eller varetype, se Statistikkbanken i sidens venstre marg.

Februar i år vesentlig svakere enn februar i fjor

Omsetningen for industrien gikk ned 9,0 prosent i februar 2009 sammenlignet med februar 2008, viser ujusterte tall. Trelast- og trevareindustri falt med 35,8 prosent, metallindustri med 33,2 prosent og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med 25,2 prosent. Maskinindustri hadde en vekst på 14,0 prosent, og bygging av skip og oljeplattformer gikk opp 9,1 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2009
  Råserier1.
Januar-februar 2009
Endring i prosent.
Januar-februar 2008-
januar-februar 2009
Råserier1.
Februar 2009
Endring i prosent.
Februar 2008-
februar 2009
Endringstall i prosent. Sesongjustert.
September 2008-november 2008-
desember 2008-februar 2009
Totalomsetning  242 185 -8,2  117 353 -11,3 -7,1
           
Utvinning og utvinningstjenester 96 667 -12,5 46 250 -16,8 -9,3
Industri og bergverksdrift  121 340 -7,0 60 734 -9,0 -5,5
Hjemmemarked 68 296 -10,2 34 772 -12,0 -5,6
Eksportmarked 53 045 -2,5 25 962 -4,6 -5,4
Kraftforsyning 24 178 5,7 10 369 4,7 -8,5
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 48 477 -8,4 23 944 -10,2 -6,0
Investeringsvarer 41 854 11,9 21 519 6,0 4,5
Konsumvarer 31 318 -5,1 15 767 -2,9 -2,2
Energivarer  120 536 -14,2 56 123 -18,7 -10,6
1  Millioner kroner.

Tall for 2008 beregnet på nytt

På grunn av feil i næringsplassering på en enhet i næringsmiddelindustri, er januar til desember 2008 beregnet på nytt. Nye tall er tilgjengelige i Statistikkbanken. Rettelsen påvirker hovedsakelig næringen tekstil-, bekledn.-, lærvareind.