8215_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8215
Industriomsetningen økte i 2005
statistikk
2006-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte i 2005

Norsk industri omsatte for vel 560 milliarder kroner i 2005, 4,4 prosent høyere enn i 2004. Omsetning av investeringsvarer og energivarer hadde sterkest vekst fra 2004 til 2005, mens konsumvarer viste nedgang.

Norsk olje- og gassutvinning omsatte for nærmere 495 milliarder kroner i 2005, en økning på 16,1 prosent fra 2004. Den store økningen kan i stor grad forklares med høye oljepriser gjennom hele året. Statistikk over utenrikshandelen med varer viser en gjennomsnittspris per fat råolje på 352 kroner i 2005, mot 256 kroner i 2004, en økning på 37,5 prosent.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 1998-2005. Millioner kroner

Positivt for investeringsvarer i 2005

Omsetning av investeringsvarer har hatt en sterk vekst i 2005, opp 12,8 prosent fra 2004. 2005 har vært preget av høy aktivitet for flere av næringene som omsetter investeringsvarer, spesielt har dette vært gjeldende for leverandørindustrien innenfor olje- og gassvirksomheten.

Omsetningen av innsatsvarer holdt seg på et stabilt nivå gjennom hele 2005, og veksten endte på 2,9 prosent i forhold til året før. Sammenlignet med 2004 viste omsetningen av konsumvarer en nedgang på 5,6 prosent.

God vekst fra 3. til 4. kvartal 2005

De sesongjusterte omsetningstallene viser en positiv vekst for alle varetyper fra 3. til 4. kvartal. Innsatsvarer har den største økningen med 3,8 prosent. For konsumvarer er 4. kvartal det andre kvartalet med økning i omsetningen, etter svake tall i første halvår 2005. Investeringsvarer fortsetter sin vekst, litt mer dempet enn tidligere, med en økning på 2,1 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2005
  Råserier1 januar-desember 2005 Endring i prosent januar-desember 2004-januar-desember 2005 Råserier1 desember 2005 Endring i prosent desember 2004-desember 2005 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Juli-september 2005-oktober-desember 2005
Totalomsetning 1 183 545 9,6  106 523 12,3 4,3
           
Olje- og gassutvinning  493 128 16,1 40 812 15,0 6,0
Industri  561 725 4,4 50 404 8,6 3,3
Kraftforsyning  118 455 10,4 14 450 17,9 -1,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  210 684 2,9 17 325 10,6 3,8
Investeringsvarer  138 905 12,8 14 753 14,0 2,1
Konsumvarer  171 622 -5,6 14 321 -4,8 3,3
Energivarer  662 339 16,1 60 125 17,4 3,6
1  Millioner kroner.

I forbindelse med publiseringen av januartallene, 7. mars 2006, vil det finne sted en offentliggjøring av omsetningstall fordelt etter hjemmemarkedet og eksport. Dette vil føre til endringer i våre tabeller .