8253_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8253
Industriomsetningen øker svakt
statistikk
2004-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen øker svakt

Norsk industri omsatte for om lag 41,5 milliarder kroner i mai i år. Gjennomsnittlig omsetning de tre siste måneder økte med 0,8 prosent fra foregående tremånedersperiode. Innsatsvarer og investeringsvarer trekker opp, mens konsumvarer trekker ned.

Innenfor norsk olje- og gassutvinning var omsetningen på om lag 33 milliarder kroner i mai, 18,1 prosent mer enn samme måned i fjor. Prisen per fat råolje i mai var på 259 kroner mot 175 kroner i mai i fjor, ifølge statistikk over utenrikshandel med varer.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Innsatsvarer øker fortsatt

Omsetningen av innsatsvarer hadde en fortsatt positiv utvikling og økte fra forrige tremånedersperiode. Det var metaller som ledet an i den positive utviklingen innenfor varetypen, men også kjemiske råvarer bidro til økningen. Kjemiske råvarer opplevde imidlertid en liten nedgang fra april til mai i år. Innenfor treforedling var det svakt negative endringstall både fra foregående tremånedersperiode og fra april til mai.

Investeringsvarer opp

Sammenliknet med foregående tremånedersperiode, var det en oppgang i omsetningen for investeringsvarer. Samtlige av næringene, med unntak av transportmiddelindustrien, økte i perioden. Produksjon av oljeplattformer hadde den største økningen innenfor varetypen. Fra april til mai var det imidlertid en svak nedgang for investeringsvarer, og i denne perioden omfattet nedgangen alle næringene, med unntak av oljeplattformer.

Konsumvarer ned

Konsumvarer trakk omsetningen i industrien ned i den siste tremånedersperioden. Det var hovedsakelig næringsmiddelindustrien og forlag og grafisk som påvirket nedgangen innenfor konsumvarer. Flere av næringene innenfor denne varetypen var rammet av streik i deler av mai, og tilbakemeldingene fra bedriftene indikerer at dette trakk omsetningen i mai betydelig ned.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
Mai 2004
  Råserier1.
Mai 2004
Endring i prosent.
Mai 2003-mai 2004
Råserier1.
Januar-mai 2004
Endring i prosent.
Januar-mai 2003-
januar-mai 2004
Sesongjusterte endringstall i prosent.
April 2004-mai 2004
Totalomsetning 82 910 4,6  422 663 0,4 -1,7
           
Olje- og gassutvinning 33 066 18,1  163 565 10,3 -6,7
Industri 41 562 -0,5  209 824 1,8 -1,7
Kraftforsyning 7 549 -14,9 46 069 -28,3 14,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 16 415 8,4 81 388 13,4 -0,3
Investeringsvarer 9 716 -3,3 47 239 -10,1 -1,6
Konsumvarer 14 024 -7,1 72 169 1,2 0,2
Energivarer 42 754 9,8  221 864 -1,6 -2,5
1  Millioner kroner.