8201_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8201
Industriomsetningen økte
statistikk
2006-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte

Norsk industri omsatte for nærmere 177 milliarder kroner i perioden mai til juli i år, viser ujusterte tall. Dette er en økning på 25,9 prosent i forhold til samme periode i fjor. Økningen gjaldt for alle varetyper, og var størst for investeringsvarer.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

I norsk olje- og gassutvinning var omsetningen på om lag 49 milliarder kroner i juli, en økning på 20,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er den høye råoljeprisen som trekker omsetningen opp.

Klar vekst siste tre måneder

Sesongjusterte tall viser en klar økning i omsetningen av både investeringsvarer, energivarer, innsatsvarer og konsumvarer i perioden mai til juli sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet bidro til veksten i omsetningen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
Juli 2006
  Råserier1
Januar-juli 06
Endring i prosent
Januar-juli 05 - januar-juli 06
Råserier1
Juli 2006
Endring i prosent
juli 05-juli 06
Endringstall i prosent. Sesongjustert.
feb.06-april..06 - mai.06-july.06
Totalomsetning  822 593 27,2        109 571 21,6 4,9
           
Olje- og gassutvinning  330 469 28,5 48 780 20,9 11,5
Industri  396 084 24,4 49 670 21,7 5,2
Hjemmemarked  243 017 28,7 31 063 30,5 5,0
Eksportmarked  153 067 18,2 18 607 9,5 5,5
Kraftforsyning 89 578 37,5 10 066 28,9 -8,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  146 403 16,6 18 536 19,2 5,2
Investeringsvarer  110 525 46,9 12 629 30,5 4,5
Konsumvarer  107 235 11,7 13 679 15,1 3,2
Energivarer  458 430 31,0 64 728 22,2 5,3
1  Millioner kroner.