243882_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243882
Tilnærmet uendret industriomsetning
statistikk
2016-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 0,6 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret industriomsetning

Industriomsetningen gikk ned med beskjedne 0,6 prosent i perioden mars-mai 2016, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai var det derimot en oppgang på 2,1 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mai 2016 / April 2016Mars 2016 - Mai 2016 / Desember 2015 - Februar 2016Mai 2016 / Mai 2015Mai 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,0-2,4-14,0113 397
Utvinning og utvinningstjenester-2,1-7,1-27,938 491
Bergverksdrift-14,00,8-17,71 005
Industri2,1-0,6-5,664 107
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,30,99,418 286
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri6,0-0,3-8,39 612
Metallindustri-1,6-0,4-11,34 833
Maskinindustri-5,3-9,5-41,04 270
Bygging av skip og oljeplattformer7,2-0,8-14,05 680
Kraftforsyning6,64,94,19 794

Indeksnivået for industriomsetningen var 140,0 (2005=100) i perioden mars-mai 2016, mot 140,8 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: liten nedgang i industriomsetingen

Selv om industriomsetningen samlet sett kun gikk ned med 0,6 prosent i perioden mars-mai 2016 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viste noen av næringene betydelig nedgang i omsetningen. Maskinindustri og metallvareindustri falt med henholdsvis 9,5 og 6,1 prosent. Også maskinreparasjon og -installasjon bidro negativt med en nedgang på 3,9 prosent. Nedgangen i disse næringene kan sees i sammenheng med lavere investeringsaktivitet i olje- og gassektoren.

På den annen side bidro omsetningsvekst i næringsmiddelindustri og gummi, plast og mineralsk industri til å dempe nedgangen.

Månedsendring: omsetningsvekst for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Industriomsetningen gikk opp med 2,1 prosent fra april til mai 2016, viser sesongjusterte månedstall. De næringene som bidro mest til oppgangen var:

• Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

• Bygging av skip og oljeplattformer

• Data industri og elektrisk utstyr

• Gummi, plast og mineralsk

• Næringsmiddelindustri

På den annen side hadde næringene metallvareindustri, metallindustri, maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon nedgang i den samme perioden.

Tolvmånedersendring: kraftig nedgang for maskinindustri fra mai 2015

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 5,6 prosent fra mai 2015 til mai 2016. Det var særlig nedgangen på eksportmarkedet som trakk industrien samlet sett ned, men også hjemmemarkedet viser nedgang i forhold til samme måned i fjor. Nedgangen i hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis 2,3 og 10 prosent.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 41 prosent. En vekst på 9,6 prosent i næringsmiddelindustri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: oppgang i eurosonen i april 2016

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,6 prosent fra mars til april 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en økning i industriomsetningen på 0,9 prosent. I de nordiske landene viste Sverige og Danmark oppgang på henholdsvis 7,3 og 1,9 prosent fra mars til april 2016, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat.