144845_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144845
Stabil utvikling i industriomsetningen
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var tilnærmet uendret i første kvartal 2014.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil utvikling i industriomsetningen

Industriomsetningen var tilnærmet uendret i perioden januar til og med mars 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. En mindre nedgang i hjemmemarkedet ble oppveid av en økning i eksportmarkedet.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mars 2014 / Februar 2014Januar 2014 - Mars 2014 / Oktober 2013 - Desember 2013Mars 2014 / Mars 2013Mars 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-2,5-0,51,2149 646
Utvinning og utvinningstjenester-1,03,06,465 401
Bergverksdrift12,3-2,116,01 081
Industri-2,60,00,972 683
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,8-1,82,015 852
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-6,2-0,9-8,411 646
Metallindustri-4,22,0-4,74 606
Maskinindustri3,4-1,127,09 103
Bygging av skip og oljeplattformer-7,38,624,17 071
Kraftforsyning-11,3-19,7-22,010 482

Industriomsetningen samlet sett holdt seg stabil i første kvartal 2014 sammenlignet med siste kvartal 2013, viser sesongjusterte tall . De fleste industrinæringer viste en relativt flat utvikling i denne perioden, mens tre næringer som samlet sto for om lag 36 prosent av den totale industrinæringen viste kraftige opp- eller nedganger. Næringsmiddelindustri, som stod for om lag 20 prosent av den totale industriomsetningen, viste en nedgang på 3,3 prosent. Denne nedgangen ble oppveid av oppgang i bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og -installasjon, på henholdsvis 8,6 og 12 prosent.

Produksjonsindeksen for industrien viser at disse tre næringene hadde samme utvikling i deres produksjonsvolum som i omsetningen. Metallindustrien var en annen næring som bidro positivt, med en omsetningsvekst på 2 prosent.

Månedsendring: Omsetningsfall fra februar til mars 2014

Industriomsetningen gikk ned med 2,6 prosent fra februar til mars 2014, viser sesongjusterte månedstall. Det største bidraget til nedgangen kom fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med et fall på 6,2 prosent. Omsetningen i bygging av skip og oljeplattformer viste en solid oppgang i første kvartal 2014, men gikk ned med 7,3 prosent fra februar til mars. Nedgangen skyldes i hovedsak at næringen hadde flere store leveranser i februar. I tillegg viste metallindustri og metallvareindustri en negativ utvikling, på henholdsvis 4,2 og 8,1 prosent.

På den annen side var det oppgang i omsetningen i maskinreparasjon og -installasjon, maskinindustri og næringsmiddelindustri fra februar til mars 2014.

Tolvmånedersendring: Maskinindustri betydelig opp fra mars 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 0,9 prosent fra mars 2013 til mars 2014. Hjemmemarkedet hadde en samlet oppgang på 7,7 prosent, mens omsetningen fra eksportmarkedet gikk ned med 9,1 prosent.

Mye av veksten i industrien samlet sett stammer fra en omsetningsvekst i maskinindustrien, som hadde en økning på 27 prosent. I tillegg gikk omsetningen i bygging av skip og oljeplattformer opp med 24,1 prosent. Veksten i disse næringene skyldes økt omsetning i hjemmemarkedet. Næringsmiddelindustri, maskinreparasjon og -installasjon, og data- og elektrisk utstyrsindustri var blant andre næringer som også bidro til veksten.

Blant næringer som hadde en nedgang i omsetning i denne perioden var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med en nedgang på 8,4 prosent. Metallvareindustri og metallindustri hadde en nedgang på henholdsvis 23,6 og 4,7 prosent.

Månedsendring: Omsetningsvekst i Norge, fall i eurosonen i februar 2014

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 5,8 prosent fra januar til februar 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned med 0,2 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat .