8115_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8115
Moderat nedgang i industriomsetningen
statistikk
2010-05-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat nedgang i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser et lite fall i industriomsetningen på 0,8 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-mars 2010. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2001- 2010

Industriens omsetning i hjemmemarkedet falt med 4,8 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, mens det var en vekst på 2,8 prosent på eksportmarkedet, ifølge sesongjusterte tall. Næringene som bidrar mest til fallet er maskinreparasjon- og installasjon og maskinindustrien med en nedgang på henholdsvis 16,8 og 8,2 prosent. Næringsmiddelindustrien viste også nedgang i omsetningen på 2,8 prosent, og hjemmemarkedet hadde et fall på 5,5 prosent.

Næringen som opplevde størst omsetningsvekst i perioden var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, Oppgangen var på 9,2 prosent, med størst økning i eksportmarkedet på 14,7 prosent. Innenfor metallindustrien steg omsetningen med 8,5 prosent fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Produksjonsindeksen viser også økning i produksjonsvolum for disse næringene i 1. kvartal 2010.

Vekst i omsetningen fra februar til mars

Industriomsetningen gikk opp med 3,9 prosent fra februar 2010 til mars 2010, viser sesongjusterte månedstall. Næringene med mest vekst var bygging av skip og oljeplattformer, metallvareindustri samt oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri med en vekst på henholdsvis 11,2, 15,9 og 10,8 prosent. Også metallindustrien meldte om økt omsetning, med 2,8 prosent. For metallindustrien er både økt pris og produksjonsvolum årsaker til de positive tallene. Se Produsentprisindeksen .

Økt industriomsetning fra mars 2008 til mars 2009

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri var tilnærmet uendret fra mars 2009 til mars 2010. Næringene som trakk mest i positiv retning, var oljeraffinering og kjemisk industri med en omsetningsvekst på 33,9 prosent samt metallindustrien med en økning på 32,6 prosent. Næringene som trakk mest i motsatt retning var maskinindustrien med et fall på 31,2 prosent og bygging av skip og oljeplattformer med en nedgang på 16,8 prosent.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned 4,6 prosent fra februar 2009 til februar 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk opp med 6,4 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mars 2010
 
  Råserier.1
Januar-mars 2010
Endring i prosent.
Februar-mars 2009-
Februar-mars 2010
Råserier1
Mars 2010
Endring i prosent.
Mars 2009-
Mars 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Oktober 2009-desember 2009-
januar 2010-mars 2010
 
Totalomsetning  378 397 1,9  138 035 7,4 5,2
           
Utvinning og utvinningstjenester  142 507 -1,5 49 694 4,0 2,5
Industri og bergverksdrift  186 536 -3,2 71 606 0,6 -1,0
Hjemmemarked  114 496 -7,0 45 655 -1,0 -4,9
Eksportmarked 72 039 3,4 25 951 3,5 2,8
Kraftforsyning 49 354 46,3 16 735 75,2 69,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 75 091 1,6 28 181 9,5 -1,1
Investeringsvarer 59 610 -16,0 23 526 -18,2 -2,0
Konsumvarer 48 674 0,2 18 466 7,4 -0,7
Energivarer  195 021 9,7 67 863 19,4 12,8
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i statistikkbanken for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene.

 

Eksempel: Tre måneders glidende gjennomsnitt for mars er gjennomsnittet av månedsindeksene for januar, februar og mars.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen