8191_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8191
Grei start for industriomsetningen
statistikk
2007-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Grei start for industriomsetningen

Norsk industri omsatte for om lag 61 milliarder 2 i januar 2007. Dette er en økning på 22,6 prosent 2 sammenlignet med januar 2006. Industriomsetningen økte både for hjemmemarked og eksport, med henholdsvis 25,1 og 19,2 prosent.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

I norsk olje- og gassutvinning var omsetningen i overkant av 47 milliarder kroner i januar 2007, en reduksjon på 1 prosent sett i forhold til samme måned i 2006. Prisen per fat råolje i januar 2007 var på 346 kroner, mot 422 kroner i januar i 2006, viser statistikk over utenrikshandel med varer .

Innsatsvarer øker mest

Sesongjusterte tall viser en økning i omsetningen av innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer i perioden november 2006 til januar 2007 sammenlignet med de tre foregående månedene. Veksten i omsetningen i innsatsvarer og konsumvarer kom hovedsakelig fra eksportmarkedet. Til tross for en vekst i den siste tremånedersperioden sammenlignet med forrige periode, opplever nå innsatsvarer en nedgang i omsetning på 4,1 prosent fra desember 2006 til januar 2007, ifølge sesongjusterte tall.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2007
  Råserier1Januar 07 Endring i prosent Januar 06 - januar 07 Sesongjusterte endringstall i prosent Desember 06-januar 07 Endringstal i prosent. Sesongjustert Aug 06 - oktober 06 - november 06 - januar 07
Totalomsetning  117 889 3,7 1,3 -0,1
         
Olje- og gassutvinning 47 516 -1,0 7,6 0,2
Industri 61 266 22,6 0,9 6,6
  Hjemmemarked 35 887 25,1 -0,3 7,1
  Eksportmarked 25 379 19,2 2,0 3,5
Kraftforsyning 8 203 -45,2 6,3 -33,3
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 24 263 27,0 -4,1 8,7
Investeringsvarer 16 474 33,7 7,7 6,2
Konsumvarer 16 145 13,7 0,2 3,2
Energivarer 61 007 -10,4 3,5 -5,4
1  Millioner kroner.
2  Tallene er rettet 07.03.2007 kl. 13:30.