8187_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8187
Størst vekst for investeringsvarer
statistikk
2007-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Størst vekst for investeringsvarer

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 5,8 prosent fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007, og det var investeringsvarer som viste den største veksten. Industriomsetningen steg både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 8,9 og 1,0 prosent.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Omsetningen steg for investeringsvarer, innsatsvarer og konsumvarer fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, viser sesongjusterte tall. Investeringsvarer økte mest med sine 9,6 prosent. Bakgrunnen for dette var i hovedsak en sterk omsetningsvekst innen transportmiddelindustrien og oljeplattformer. For innsatsvarer var omsetningsveksten noe svakere, med en oppgang på 3,9 prosent fra 4. kvartal 2006. Omsetningen for konsumvarer var 2,0 prosent høyere i 1. kvartal 2007 enn i 4. kvartal 2006, og dette til tross for en omsetningsnedgang for næringsmiddelindustrien. Energivarer hadde et omsetningsfall på 0,9 prosent i 1. kvartal, og hovedårsaken var svikt i hjemmemarkedet.

Kraftig vekst fra februar til mars

Sesongjusterte omsetningstall viser at både investeringsvarer og innsatsvarer hadde en økning fra februar til mars med henholdsvis 17,8 og 2,6 prosent. Energivarer var om lag uendret. Konsumvarer hadde en svak nedgang på litt under 1 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mars 2007
  Råserier1. Januar-mars 2007 Endring i prosent. Januar-mars 2006 - januar-mars 2007 Råserier1. Mars 2007 Endring i prosent. Mars 2006-mars 2007 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Oktober-desember 2006 - januar-mars 2007
Totalomsetning  355 344 2,2  128 579 1,3 1,6
           
Olje- og gassutvinning  133 597 -2,4 45 474 -5,3 2,9
Industri  196 739 20,9 74 918 22,3 5,8
Hjemmemarked  119 481 24,5 46 780 27,2 8,9
Eksportmarked 77 258 15,9 28 138 15,0 1,0
Kraftforsyning 22 467 -50,7 7 200 -56,8 -23,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 75 211 23,9 27 739 21,2 3,9
Investeringsvarer 56 748 31,2 23 908 40,2 9,6
Konsumvarer 51 023 11,1 18 296 6,7 2,0
Energivarer  172 363 -12,8 58 636 -16,0 -0,9
1  Millioner kroner.