8317_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8317
Sterk vekst for energiprodusenter
statistikk
2000-11-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst for energiprodusenter

Bedrifter innenfor olje- og gassutvinning omsatte for over 57 milliarder kroner i mai og juni 2000, vel 84 prosent høyere enn i forhold til samme periode i fjor. Den sterke veksten i omsetningen av energivarer preges av høye råoljepriser.

Omsetningen av energivarer var i underkant av 70 milliarder kroner. Dette var en økning på over 67 prosent i forhold til mai-juni 1999. Viktigste enkeltfaktoren bak veksten var høy råoljepris - gjennomsnittsprisen på råolje (Brent Blend) var henholdsvis 249 kroner i mai og 256 kroner i juni. Dette er en vekst på 111 prosent og 105 prosent i forhold til samme periode i fjor. Bedrifter innenfor kraftforsyning omsatte for om lag 9 milliarder kroner, en økning på 4,5 prosent.

Oljeraffinering trekker opp

Bedrifter innenfor industrien omsatte for over 80 milliarder kroner, en økning på 2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Veksten skyldes først og fremst høy omsetning av oljerelaterte produkter og kjemiske råvarer. Økningen innenfor oljeraffinering var i underkant av 73 prosent. Statistisk sentralbyrås produsentprisindeks viser til en prisvekst på raffinerte oljeprodukter på henholdsvis 41 prosent i mai og vel 45 prosent i juni. Dette sammenlignet med samme periode i 1999.

Kjemisk industri hadde også kraftig vekst, en økning på mer enn 33 prosent fra mai-juni 1999. Omsetningen var i underkant av 7 milliarder kroner. Økt omsetning fant sted i alle gruppene innenfor kjemisk industri , men spesielt gruppen kjemiske råvarer (industrigasser, gjødsel og basisplast) hadde høy vekst.

Metallindustrien omsatte i mai-juni for vel 8 milliarder kroner, en vekst på om lag 28 prosent. Omsetningen av jern og stål falt noe, mens mer bearbeidede produkter av jern og stål (rør, ferrolegeringer og halvfabrikater) hadde vekst. Ikke-jernholdige metaller og halvfabrikater bidrar mye til veksten totalt. Dette skyldes først og fremst høye råvarepriser. Gjennomsnittsprisen på aluminium var om lag 10 700 norske kroner i mai og 10 350 norske kroner i juni. Dette tilsvarer en økning på 12 og 9 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Verkstedindustrien trekker ned

Med unntak av elektroteknisk og optisk industri sank omsetningen for de fleste bransjer innenfor verkstedindustrien. Omsetningen falt særlig i offshorerelatert virksomhet og transportmiddelindustri. Omsetningen er den laveste siden slutten av 1996, og årsaken er hovedsakelig lav aktivitet i lengre tid. I forhold til samme periode i fjor ligger omsetningen av oljeplattformer om lag 53 prosent lavere. Tilsvarende falt omsetningen av transportmidler med 44 prosent.

Også metallvareindustrien sliter med svak produksjonsutvikling og lave priser. Omsetningen var på 3 milliarder kroner, en nedgang på om lag 8 prosent. Det er hovedsakelig lavere produksjon av metallkonstruksjoner som gir nedgangen, men også gruppen overflatebehandling og behandling av metaller bidrar noe.

Maskinvareindustrien omsatte for knapt 5 milliarder kroner i mai-juni, en nedgang på om lag 11 prosent. Kraftigst nedgang var omsetningen av kraftmaskiner og utstyr - ned 29 prosent, men også jordbruks- og skogbruksmaskiner falt til dels mye - ned 15 prosent. Noen få grupper innenfor næringen hadde en moderat vekst, men disse er forholdsvis små.