8209_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8209
Stadig sterk industriomsetning
statistikk
2006-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig sterk industriomsetning

Sesongjusterte omsetningstall for norsk industri viser en økning på 9,2 prosent i årets første kvartal sammenlignet med siste kvartal i 2005. Omsetningen øker både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 9,7 og 5,1 prosent.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt

Omsetningen i norsk industri øker innen alle varetyper i første kvartal 2006 og investeringsvarer leder an med en vekst på 17 prosent. Den positive utviklingen for investeringsvarer skyldes i stor grad vekst i omsetningen i maskinindustrien og for oljeplattformer.

God vekst også for innsatsvarer

Omsetningen av innsatsvarer er også preget av de gode tidene. Oljeraffinering og kjemisk industri, treforedling og metallindustri har alle en økning sammenlignet med forrige kvartal. Årsaken til omsetningsveksten forklares delvis ved en kraftig økning i etterspørselen fra eksportmarkedet, samt bedring i eksportprisen.

Konsumvarer viste også en oppgang i første kvartal 2006 sammenlignet med fjerde kvartal 2005. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien, som er den største bidragsyteren innen denne varetypen, hadde en omsetningsvekst på 5 prosent. Også forlag og grafisk, tekstil- og bekledning samt møbelindustri opplevde vekst i perioden.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
Mars 2006
  Råserier1
    januar-mars 2006
Endring i prosent
    januar-mars 2005 -
januar-mars 2006
Råserier1
        mars 2006
    Endring i prosent
mars 2005-
mars 2006
Endringstal i prosent.
Sesongjustert.
    Oktober-desember 2005 -
januar-mars 2006
Totalomsetning  347 438 30,1  127 060 33,1 10,3
           
Olje- og gassutvinning      136 550 29,4 48 002 27,4 7,5
Industri  162 850 25,3 61 135 30,9 9,2
Hjemmemarked 96 108 27,8 36 615 36,0 9,7
Eksportmarked 66 742 21,9 24 520 24,0 5,1
Kraftforsyning 45 625 55,2 16 941 65,2 23,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 60 914 18,0 22 823 29,6 5,3
Investeringsvarer 43 331 50,3 17 115 53,1 17,0
Konsumvarer 45 790 12,1 17 046 17,3 4,2
Energivarer  197 402 35,3 70 076 34,4 11,9
1  Millioner kroner.