8139_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8139
Fortsatt nedgang i industriens omsetning
statistikk
2009-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i industriens omsetning

Omsetningen i norsk industri falt med 1,1 prosent fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, viser sesongjusterte tall.

Omsetningen falt med 8,0 prosent i hjemmemarkedet, men gikk opp med 7,8 prosent i eksportmarkedet. Det var hovedsakelig økt omsetning av konsumvarer og investeringsvarer i eksportmarkedet som bidro til vekst i industriens omsetning i dette markedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-mars 2009. 2005=100

Størst fall i metallindustrien

Sesongjusterte tall viser at metallindustrien opplevde det største fallet i omsetning fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, med en nedgang på 24,9 prosent. Denne industrien, og særskilt produksjon av ikke-jernholdige metaller, var spesielt påvirket av svekkede markedspriser (se Produsentprisindeksen ) og svak etterspørsel fra verdensmarkedet. Det var også betydelig lavere omsetning for papir- og papirvareindustrien i denne perioden - ned 23,8 prosent. Nedgangen fortsatte også for trelast- og trevareindustri, gummi, plast og mineralsk industri og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Noen næringer opplevde omsetningsøkning fra 4. kvartal 2008 til 1 kvartal 2009. Blant disse var maskinindustri, som økte med 16,4 prosent, og bygging av skip og oljeplattformer - opp 28,0 prosent. Oppgangen i disse næringene skyldes blant annet økt produksjon og enkelte større leveranser i 1. kvartal 2009 (se Produksjonsindeks for industrien ).

Økning i industriens omsetning fra februar til mars

Omsetningen for industrien gikk opp med 1,6 prosent fra februar til mars i år. Omsetningsveksten på månedsbasis kan forklares av positiv utvikling i metallvareindustri, med en oppgang på 21,2 prosent, og bygging av skip og oljeplattformer, som gikk opp 9,5 prosent.

Mars i år sterkere enn mars i fjor

Industriens omsetning gikk opp med 12,3 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor, viser ujusterte tall. Det faktum at påsken falt i mars i 2008 og april 2009 er en medvirkende årsak til denne veksten. Næringene som bidro mest var maskinindustri, som gikk opp 82,1 prosent, bygging av skip- og oljeplattformer, opp 44,7 prosent, og maskinreparasjon og installasjon, med en 34,1 prosent økning. Næringene som hadde størst fall i omsetningen var metallindustri - ned 39,4 prosent - og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri - ned 22,5 prosent.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 9,0 prosent fra februar 2008 til februar 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 24,8 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mars 2009
  Råserier.1
Januar-mars 2009
Endring i prosent.
Januar-mars 2008-
januar-mars 2009
Råserier1
Mars 2009
Endring i prosent.
Mars 2008-
mars 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Oktober 2008-desember 2008-
januar 2009-mars 2009
Totalomsetning  371 419 -6,0  128 743 -2,0 -3,7
           
Utvinning og utvinningstjenester  144 712 -14,2 47 788 -17,9 -4,9
Industri og bergverksdrift  192 979 -0,6 71 404 12,0 -1,3
Hjemmemarked  109 346 -5,1 41 803 6,8 -8,0
Eksportmarked 83 632 5,8 29 600 20,1 7,4
Kraftforsyning 33 729 4,5 9 551 1,5 -6,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 73 996 -6,0 25 829 -0,1 -5,8
Investeringsvarer 71 134 24,8 28 903 47,7 12,8
Konsumvarer 48 545 2,7 17 179 20,2 -0,8
Energivarer  177 744 -16,2 56 832 -20,7 -6,4
1  Millioner kroner.