284587_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
284587
Liten økning i industriomsetningen
statistikk
2017-03-07T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var om lag uendret i den siste tremånedersperioden

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp med 0,4 prosent i perioden november 2016-januar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2016 til januar 2017 var det også en oppgang på 3,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Januar 2017 / Desember 2016November 2016 - Januar 2017 / August 2016 - Oktober 2016Januar 2017 / Januar 2016Januar 2017
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,98,310,6127 104
Utvinning og utvinningstjenester4,519,326,352 285
Bergverksdrift3,7-5,627,1961
Industri3,40,4-0,959 353
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,10,73,817 011
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri45,420,229,911 771
Metallindustri1,83,78,85 135
Maskinindustri6,4-22,8-37,03 165
Bygging av skip og oljeplattformer7,0-0,4-25,03 468
Kraftforsyning1,611,813,214 505

Indeksnivået for industriomsetningen var 135,7 (2005=100) i perioden november 2016 til og med januar 2017, mot 135,2 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: betydelig omsetningsfall for maskinindustri

Selv om industriomsetningen var om lag uendret, viste noen av industrinæringene kraftige opp- eller nedganger. Sesongjusterte tall viser at maskinindustri hadde en betydelig nedgang på 23 prosent i perioden november 2016-januar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Metallvareindustri samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri falt med henholdsvis 5,1 og 2,7 prosent.

For den store næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var derimot en markant oppgang i omsetningen på 20 prosent, hovedsakelig på grunn av høy vekst i januar 2017. I tillegg økte omsetningen til metallindustri og gummi, plast, mineralsk industri. Sammen med maskinreparasjon og -installasjon, som også steg i denne perioden, bidro disse næringene til å oppveie nedgangen i den totale industriomsetningen.

Månedsendring: markert vekst for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Industriomsetningen viste en vekst på 3,4 prosent fra desember 2016 til januar 2017, viser sesongjusterte månedstall. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste en betydelig oppgang på 45 prosent i januar 2017. I tillegg til oppgang i produksjonsvolum hos noen store enkeltaktører i denne næringsgruppen, medvirket prisstigning på raffinerte petroleumsprodukter til den total omsetningsveksten.

Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt gummi, plast og mineralsk industri hadde nedgang i omsetningen og trakk i motsatt retning. Der gikk omsetningen ned med henholdsvis 6,2 og 4,0 prosent.

Tolvmånedersendring: nedgang i industriomsetningen sammenlignet med januar 2016

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 0,9 prosent fra januar 2016 til januar 2017. Det var eksportmarkedet som stod for nedgangen, mens hjemmemarkedet viste vekst i denne perioden.

De største bidragsyterne til nedgangen i industriomsetningen var maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer, hvor fallet var på henholdsvis 37 og 25 prosent. Betydelig vekst i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trakk i motsatt retning og dempet nedgangen i industriomsetningen.

For mer informasjon om utviklingen innen industriomsetningen samlet sett for 2016, se SSBs egen artikkel om årsendring i industriomsetning.

Månedsendring: liten nedgang i Norge og uendret i eurosonen i desember 2016

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,4 prosent fra november til desember 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en liten positiv endring på 0,3 prosent. I de nordiske landene viste Danmark og Sverige en markert oppgang på henholdsvis 8,5 og 5,9 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.