8213_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8213
God start for industriomsetningen
statistikk
2006-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

God start for industriomsetningen

Sesongjusterte omsetningstall for norsk industri viste en økning på 5,4 prosent i perioden november 2005-januar 2006, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Omsetningen økte både i hjemme- og eksportmarkedet, med henholdsvis 6,4 og 1,3 prosent.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Størst økning for investeringsvarer

Omsetning av investeringsvarer økte med nær 8 prosent i perioden november 2005-januar 2006, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Metallvareindustrien, oljeplattformer og maskinindustrien var de største bidragsyterne til denne veksten.

Omsetningen av innsatsvarer økte med 5,2 prosent i samme periode. Elektroteknisk og optisk industri bidro til dette med en økning på 13,3 prosent, mens økningen ble dempet noe av trefordeling og mineralproduktindustrien som begge hadde nedgang.

Omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien økte med 4,2 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode, noe som ga konsumvarer en samlet vekst på 2,2 prosent.

Fra desember 2005 til januar 2006 økte industriomsetningen med 7,7 prosent, viste sesongjusterte tall. Det var omsetning av investeringsvarer som økte mest.

Endringene som er gjort i omsetningsstatistikken kan du lese mer om under Endringer i menyen til venstre.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2006
  Råserier1 januar 2006 Endring i prosent januar 2005-januar 2006 Sesongjusterte endringstall i prosent desember 2005-januar 2006 Endringstall i prosent. Sesongjustert. August-oktober 2005-november 2005-januar 2006
Totalomsetning  111 913 31,7 4,2 3,9
         
Olje- og gassutvinning 47 987 40,0 4,2 2,8
         
Industri 49 726 24,7 7,7 5,4
Hjemmemarked 28 373 22,3 10,5 6,4
Eksport 21 353 28,1 -0,4 1,3
         
Kraftforsyning 13 457 33,1 -2,2 -4,6
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 19 074 15,2 -0,9 5,2
Investeringsvarer 12 211 53,1 22,3 7,8
Konsumvarer 14 059 10,8 3,5 2,2
Energivarer 66 569 39,4 4,3 0,9
1  Millioner kroner.