8147_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8147
Nedgang i industriomsetningen
statistikk
2009-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen var 1,1 prosent lavere i perioden september til og med november 2008 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Industriomsetningen gikk ned med 0,3 prosent i hjemmemarkedet og 5,1 prosent i eksportmarkedet. Nedgangen i totalomsetningen skyldes blant annet et fall i produksjonen i perioden september til og med november 2008 (se Produksjonsindeks for industrien ). Kraftig prisfall for oljeraffinering og metaller bidro også til lavere omsetning i industrien (se Produsentprisindeksen) .

Omsetningsindeks for industri januar 1999- november 2008, 1998=100

Fortsatt sterk vekst i omsetningen av investeringsvarer

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av investeringsvarer gikk opp med 6,3 prosent fra september til og med november 2008 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningen økte med 2,2 prosent i hjemmemarkedet og 16,5 prosent i eksportmarkedet. Det var maskinindustri som bidro mest til utviklingen.

Omsetningen av innsatsvarer steg med 0,3 prosent i samme periode. Omsetningen økte med 1,1 prosent i hjemmemarkedet, mens den gikk ned med 1,6 prosent i eksportmarkedet. Treforedling bidro mest til veksten i omsetningen av innsatsvarer, noe som delvis kan forklares med økte markedspriser.

For konsumvarer økte omsetningen med 3,3 prosent i perioden. Omsetningen steg med 2,3 prosent i hjemmemarkedet og 6,2 prosent i eksportmarkedet. Den viktigste bidragsyteren til dette var nærings- og nytelsesmiddelindustri, hvor noe av veksten kan forklares med høyere markedspriser.

Oppgang fra oktober til november

Industriomsetningen steg med 2,3 prosent fra oktober til november 2008. Denne veksten står i kontrast til omsetningsnedgangen for tremånedersperioden, som skyldes lave omsetningstall spesielt for oktober, men også for november.

Flat utvikling fra november 2007

Råserien viser at omsetningen i norsk industri steg med 0,1 prosent fra november 2007 til november 2008. Investeringsvarer hadde den største veksten på 15,0 prosent. Omsetningen av innsatsvarer gikk ned med 0,9 prosent, mens konsumvarer hadde en oppgang på 0,6 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2008
  Råserier.1Januar-november 2008 Endring i prosent. Januar-november 2007-januar-november 2008 Råserier1. November 2008 Endring i prosent. November 2007-november 2008 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Juni 2008-august 2008-september 2008-november 2008
Totalomsetning 1 529 478 16,0  133 024 - -4,8
           
Olje- og gassutvinning  619 354 23,7 48 525 -1,4 -15,3
Industri  788 442 8,1 71 420 0,1 -1,1
Hjemmemarked  479 552 8,3 45 163 6,2 -0,3
Eksportmarked  308 890 7,9 26 257 -8,9 -5,1
Kraftforsyning  107 468 39,0 11 813 5,2 15,5
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  289 950 4,0 26 219 -0,9 0,3
Investeringsvarer  243 382 17,9 22 970 15,0 6,3
Konsumvarer  188 818 1,7 18 738 0,6 3,3
Energivarer  807 331 24,7 65 097 -4,2 -12,2
1  Millioner kroner.