8265_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8265
Svak nedgang i industrien
statistikk
2004-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i industrien

Norsk industri omsette for om lag 44 milliardar kroner i november 2003. Omsetninga innanfor industrien ein månad før slutten av året ligg på 465 milliardar kroner, ein nedgang på 2,2 prosent samanlikna med same periode førre år.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert. Tremånads glidande gjennomsnitt

Investeringsvarer opplevde størst endring dei siste tre månadene samanlikna med førre tremånadsperiode, med ein nedgang på heile 7,6 prosent. Den viktigaste årsaka til denne nedgangen ser ein innanfor transportmiddelindustrien, der det siste tremånads gjennomsnitt viser klart svakare omsetning enn føregåande periodar. Innsatsvarer heldt seg nærmast uendra, mens konsumvarer gikk ned med 1,9 prosent.

Innsatsvarer ned 0,6 prosent

Omsetninga for innsatsvarer heldt seg nærmast uendra i dei siste tre månadene samanlikna med dei føregåande tre månadene 2003. Dei to store næringane innanfor denne varetypen, kjemiske råvarer og ikkje-jernhaldige metall, opplevde begge ein auke på 11,5 prosent.

Konsumvarer ned 1,9 prosent

Konsumvarer opplevde ein nedgang i forhold til siste tremånadsperiode. Ein tilbakegang innanfor næringsmiddelindustrien medverkar til dette, medan forlag og grafisk industri staggar dette.

Olje- og gassutvinning opp 6 prosent

Norsk olje- og gassutvinning omsette for om lag 30 milliardar i november 2003, viser ujusterte tal. Tal for den siste tremånadsperioden viser ein auke på 6 prosent samanlikna med førre tremånadsperiode. Oppgangen innanfor olje- og gassutvinninga må sjåast i samanheng med ein auke i både produksjon og pris.

Månadleg omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
November 2003
  Råseriar1
november 2003
Endring i prosent
november 2002-
november 2003
Råseriar1
januar-november 2003
Endring i prosent
januar-november 2002-
januar-november 2003
Sesongjusterte endringstal
i prosent oktober 2003-
november 2003
Totalomsetning 84 052 -2,5  902 542 3,1 1,1
           
Olje- og gassutvinning 30 055 2,9  319 069 0,8 7,5
Industri 43 615 -2,1  465 110 -2,2 -1,1
Kraftforsyning 9 831 -14,6  112 475 49,1 -10,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 15 472 -1,6  164 160 -3,1 -0,4
Investeringsvarer 10 827 -4,6  117 140 -3,6 -1,7
Konsumvarer 15 432 -4,9  162 078 -4,4 0,1
Energivarer 42 321 -1,4  459 162 10,6 3,6
1  Millionar kroner.

tlf. 21 09 42 21.