8109_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8109
Moderat økning i industriomsetningen
statistikk
2010-08-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat økning i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser at omsetningen i norsk industri økte med 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2010.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2010

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2001- 2010

Industriomsetningen økte med 3,2 prosent i hjemmemarkedet, men gikk ned med 4,4 prosent i eksportmarkedet.

Blant næringene som meldte om økt omsetning i perioden, var trelast- og trevareindustrien som omsatte for 8,9 prosent mer i 2. kvartal 2010 enn i årets første kvartal. En klar økning i produksjonsvolum bidro til omsetningsveksten, se produksjonsindeksen for industrien . Næringen for gummivare, plast og mineralsk industri økte omsetningen i samme tidsrom med 11,1 prosent. Begge disse næringene leverer varer til byggerelatert virksomhet som melder om positiv utvikling. Innefor metallindustrien var omsetningsøkningen i den samme perioden på 10,8 prosent.

Næringer som meldte om negative tall i perioden, var blant annet næringen bygging av skip og oljeplattformer som hadde et omsetningsfall på 14,6 prosent. Storparten av denne nedgangen skyldes store skipsleveranser i 1. kvartal i år. Oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri meldte om en reduksjon i omsetningen på 5,4 prosent. For næringsmiddelindustrien falt omsetningen med 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i år. Nedgangen her skyldes i all hovedsak lavere omsetning i hjemmemarkedet.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2003-2010

Økning fra juni i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri har økt med 4,1 prosent de siste tolv månedene. Omsetningen steg i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet med henholdsvis 3,8 og 4,8 prosent.

Fall i industriens omsetning fra mai til juni

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien falt med 3,0 prosent fra mai til juni i år. Det største bidraget til nedgangen kom fra bygging av skip og oljeplattformer hvor omsetningen sank 19,1 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning økte med 3,2 prosent fra mai 2009 til mai 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk opp 13 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2010
 
  Råserier.1
Januar-juni 2010
  Endring i prosent.
Januar-juni 2009-
januar-juni 2010
  Råserier1.
Juni 2010
  Endring i prosent.
  Juni 2009-juni 2010
  Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
  Januar 2010-mars 2010-
april 2010-juni 2010
 
Totalomsetning  736 938 5,0  125 930 9,7 -1,8
           
Utvinning og utvinningstjenester  281 562 5,6 46 853 15,2 1,3
Industri og bergverksdrift  375 490 -1,0 70 198 4,2 0,6
Hjemmemarked  233 855 -4,5 45 592 3,6 3,1
Eksportmarked  141 635 5,4 24 605 5,4 -4,1
Kraftforsyning 79 886 41,6 8 879 31,6 -12,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  159 887 6,9 31 244 13,5 6,2
Investeringsvarer  117 246 -12,9 21 286 -6,0 -2,5
Konsumvarer 93 513 -2,4 16 684 -0,1 -1,2
Energivarer  366 290 13,7 56 733 18,4 -4,1
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i statistikkbanken for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene.

 

Eksempel : Tre måneders glidende gjennomsnitt for juni er gjennomsnittet av månedsindeksene for april, mai og juni.

Tabeller

Tabeller til publiseringen