8109
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8109
Moderat økning i industriomsetningen
statistikk
2010-08-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat økning i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser at omsetningen i norsk industri økte med 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2010.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2010

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2001- 2010

Industriomsetningen økte med 3,2 prosent i hjemmemarkedet, men gikk ned med 4,4 prosent i eksportmarkedet.

Blant næringene som meldte om økt omsetning i perioden, var trelast- og trevareindustrien som omsatte for 8,9 prosent mer i 2. kvartal 2010 enn i årets første kvartal. En klar økning i produksjonsvolum bidro til omsetningsveksten, se produksjonsindeksen for industrien . Næringen for gummivare, plast og mineralsk industri økte omsetningen i samme tidsrom med 11,1 prosent. Begge disse næringene leverer varer til byggerelatert virksomhet som melder om positiv utvikling. Innefor metallindustrien var omsetningsøkningen i den samme perioden på 10,8 prosent.

Næringer som meldte om negative tall i perioden, var blant annet næringen bygging av skip og oljeplattformer som hadde et omsetningsfall på 14,6 prosent. Storparten av denne nedgangen skyldes store skipsleveranser i 1. kvartal i år. Oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri meldte om en reduksjon i omsetningen på 5,4 prosent. For næringsmiddelindustrien falt omsetningen med 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i år. Nedgangen her skyldes i all hovedsak lavere omsetning i hjemmemarkedet.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2003-2010

Økning fra juni i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri har økt med 4,1 prosent de siste tolv månedene. Omsetningen steg i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet med henholdsvis 3,8 og 4,8 prosent.

Fall i industriens omsetning fra mai til juni

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien falt med 3,0 prosent fra mai til juni i år. Det største bidraget til nedgangen kom fra bygging av skip og oljeplattformer hvor omsetningen sank 19,1 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning økte med 3,2 prosent fra mai 2009 til mai 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk opp 13 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2010
 
  Råserier.1
Januar-juni 2010
  Endring i prosent.
Januar-juni 2009-
januar-juni 2010
  Råserier1.
Juni 2010
  Endring i prosent.
  Juni 2009-juni 2010
  Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
  Januar 2010-mars 2010-
april 2010-juni 2010
 
Totalomsetning  736 938 5,0  125 930 9,7 -1,8
           
Utvinning og utvinningstjenester  281 562 5,6 46 853 15,2 1,3
Industri og bergverksdrift  375 490 -1,0 70 198 4,2 0,6
Hjemmemarked  233 855 -4,5 45 592 3,6 3,1
Eksportmarked  141 635 5,4 24 605 5,4 -4,1
Kraftforsyning 79 886 41,6 8 879 31,6 -12,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  159 887 6,9 31 244 13,5 6,2
Investeringsvarer  117 246 -12,9 21 286 -6,0 -2,5
Konsumvarer 93 513 -2,4 16 684 -0,1 -1,2
Energivarer  366 290 13,7 56 733 18,4 -4,1
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i statistikkbanken for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene.

 

Eksempel : Tre måneders glidende gjennomsnitt for juni er gjennomsnittet av månedsindeksene for april, mai og juni.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB