8123_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8123
Industriomsetningen viser oppgang
statistikk
2010-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen viser oppgang

Sesongjusterte tall viser for perioden september til og med november 2009 en økning i omsetningen for norsk industri på 1,8 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Økt omsetning i hjemmemarkedet bidro til dette.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-november 2009. 2005=100

Den største bidragsyteren til oppgangen i den siste tremånedersperioden, med en økning i omsetningen på 7,4 prosent, var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Stor etterspørsel i eksportmarkedet, med oppgang på 11,7 prosent, og en betydelig økning i volumet har bidratt sterkt til veksten for disse næringene. Se Produksjonsindeks for industrien . Maskinindustri samt maskinreparasjon- og installasjon hadde også vekst i omsetningen med henholdsvis 2,0 og 7,0 prosent. Oppgangen er en følge av økt aktivitet i hjemmemarkedet. Det var også vekst innenfor bygging av skip og oljeplattformer, opp 4,0 prosent. Denne økningen kan delvis forklares ved leveranser av ferdigstilte, store prosjekter. Omsetningen i metallindustrien økte ifølge de sesongjusterte tallene med 5,7 prosent.

Næringer som dempet økningen i omsetningen for industrien, var gummivare, plast og mineralsk industri, med en nedgang på 2,9 prosent. Også omsetningen innenfor metallvareindustri og mineralproduktindustri gikk ned med henholdsvis 7,5 og 1,9 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2000-2009

Vekst i omsetningen fra oktober til november

Omsetningen for industrien gikk opp med 2,9 prosent fra oktober til november 2009, viser sesongjusterte tall. Blant næringene med høyest vekst i omsetning var maskinindustrien med 9,5 prosent. Andre bidragsytere var bygging av skip og oljeplattformer samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med en økning på henholdsvis 4,0 og 4,4 prosent.

I metallindustrien fortsatte økningen, og omsetningen steg med 3,7 prosent. Både vekst i produksjon og priser har påvirket positivt denne næringen, se Produksjonsindeks for industrien . og Produsentprisindeksen

Svakere tall i november 2009 enn november 2008

Ujusterte tall viser at industriens omsetning gikk ned med 2,0 prosent i november 2009 sammenlignet med november 2008. Næringene som viste størst nedgang, var metallindustri, med 17,2 prosent, og data- og elektrisk utstyrsindustri, med 18,0 prosent.

Omsetningen i næringsmiddelindustrien viste en oppgang på 4,0 prosent i forhold til samme periode året før, og dette bidro til å dempe fallet i omsetningen.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 9,5 prosent fra oktober 2008 til oktober 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 16,5 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2009
  Råserier.1
Januar-november 2009
Endring i prosent.
Januar-november 2008-
januar-november 2009
Råserier.1
November 2009
Endring i prosent.
November 2008-
november 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juni 2009-august 2009-
september 2009-november 2009
Totalomsetning 1 281 218 -14,4  123 276 -6,0 2,3
           
Utvinning og utvinningstjenester  484 271 -22,2 45 877 -7,9 2,1
Industri og bergverksdrift  703 354 -8,1 68 201 -1,9 1,4
Hjemmemarked  453 510 -1,9 43 993 2,4 1,5
Eksportmarked  249 842 -17,5 24 208 -8,7 -0,4
Kraftforsyning 93 594 -13,2 9 198 -22,5 -13,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  280 709 -9,7 26 455 -4,7 -0,2
Investeringsvarer  236 891 3,4 22 372 2,1 3,2
Konsumvarer  181 960 0,3 18 310 0,7 -0,5
Energivarer  581 658 -24,9 56 138 -11,3 0,7
1  Millioner kroner.