8293_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8293
Nesten uendret industriomsetning
statistikk
2002-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nesten uendret industriomsetning

Samlet omsetning for norsk industri var 43,5 milliarder kroner i september i år, en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med september 2001, viser ujusterte tall. Fra august til september i år falt omsetningen med 0,2 prosent, viser sesongjusterte tall.

Omsetningstallene for industrien viser fortsatt nedgang innenfor de eksportrettede næringer som oljeraffinering og kjemisk industri og treforedling, alle med en nedgang på over 10 prosent sammenlignet med september i fjor, viser ujusterte tall. Sesongjusterte tall viser også en negativ vekst innenfor de samme næringene fra august til september i år. En sviktende omsetning med bakgrunn i en sterk kronekurs og høye produksjonskostnader kjennetegner denne delen av norsk industri. Næringsmiddelindustrien samt metallvareindustrien og produksjon av oljeplattformer er deler av industrien som har opplevd en økning i omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor. Også de sesongjusterte endringstallene fra august til september viser en positiv utvikling, om enn ikke like kraftig.

Olje- og gassutvinning

De ujusterte omsetningstallene viser en økning innenfor norsk olje- og gassutvinning på 10,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De sesongjusterte endringstallene fra august til september, viser derimot en nedgang på 1,2 prosent.

Svak nedgang for innsatsvarer

Omsetningen av innsatsvarer i september 2002 var 0,8 prosent høyere enn i september i fjor. Derimot var veksten svakt negativ fra august til september etter flere måneders oppgang, viser de sesongjusterte tallene. Investeringsvarer har også opplevd en svak økning sammenlignet med samme periode i fjor, viser ujusterte tall. Også sesongjusterte tall viser en økning i omsetning. Økningen for konsumvarer er derimot mer markant. I september i fjor ble det omsatt for 14,6 milliarder kroner, mens omsetningen nådde nesten 16 milliarder i år. Her er det ikke-varige konsumvarer som øker mest, mens varige konsumvarer som utgjør en betydelig mindre andel, har en negativ vekst på 10,1 prosent. Det ble omsatt energivarer i september i år for nesten 43 milliarder kroner, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Derimot har omsetningen falt gjennom de tre siste månedene, viser de sesongjusterte tallene.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.
August i 20022
  Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  September 2002 September 2001-september 2002 Juni 2002-juli 2002 Juli 2002-august 2002 August 2002-september 2002
Totalindeksen 85 889 5,5 -0,7 -4,3 -1,8
           
Olje- og gassutvinning 35 512 10,8 -2,2 -8,7 -1,2
Industri 43 532 -0,9 -1,2 -12,1 -0,2
Kraftforsyning 5 775 24,1 4,5 -4,8 8,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 15 570 0,8 0,4 1,0 -0,2
Investeringsvarer 11 722 0,2 -3,4 1,9 0,7
Konsumvarer 15 804 7,5 0,7 -5,0 4,5
Energivarer 42 792 8,2 -4,4 -1,9 -1,9
1  Millioner NOK.
2  Tabellen er rettet 8. november 2002.