243884_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
243884
Fortsatt uendret industriomsetning
statistikk
2016-08-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 0,4 prosent i andre kvartal 2016 .

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Fortsatt uendret industriomsetning

Industriomsetningen gikk opp med beskjedne 0,4 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2016 var det derimot en nedgang på 1,1 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juni 2016 / Mai 2016April 2016 - Juni 2016 / Januar 2016 - Mars 2016Juni 2016 / Juni 2015Juni 2016
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,92,4-14,0116 230
Utvinning og utvinningstjenester0,25,6-30,936 573
Bergverksdrift5,611,6-16,21 036
Industri-1,10,4-6,768 620
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,50,19,419 711
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-1,04,4-14,99 844
Metallindustri5,10,8-5,45 340
Maskinindustri-13,0-16,3-44,74 224
Bygging av skip og oljeplattformer-6,56,5-5,64 341
Kraftforsyning15,52,841,910 000

Indeksnivået for industriomsetningen var 140,1 (2005=100) i perioden april til og med juni 2016, mot 139,5 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: vekst for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri opplevde en oppgang i samlet omsetning på 4,4 prosent i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. Bygging av skip og oljeplattformer viste også omsetningsvekst i denne perioden. Denne veksten kommer fra bygging av skip, og skyldes enkelte store leveranser i april og mai.

Det største bidraget til å dempe industriomsetningen kom fra maskinindustri, som hadde en nedgang på hele 16 prosent.

Månedsendring: fall for leverandører til olje og gass

Industriomsetningen falt med 1,1 prosent fra mai til juni 2016, viser sesongjusterte månedstall.

Maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer falt med henholdsvis 13 og 6,5 prosent, og bidro mest til nedgangen i samlet industriomsetning. I tillegg viste kjemiske råvarer og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri et omsetningsfall i denne perioden.

Omsetningen innenfor maskinreparasjon og -installasjon, metallindustri og metallvareindustri trakk i motsatt retning med oppgang. Næringsmiddelindustrien, som stod for om lag 27 prosent av den totale industriomsetningen, viste også en oppgang på 1,8 prosent.

Tolvmånedersendring: maskinindustrien fortsetter i nedoverbakke

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 6,7 prosent fra juni 2015 til juni 2016. Nedgangen i hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis 6,9 og 6,5 prosent.

Maskinindustri viste en kraftig nedgang på 45 prosent. En vekst på 9,4 prosent i næringsmiddelindustri dempet nedgangen i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: oppgang i Norge og liten nedgang i eurosonen i mai 2016

Norsk industriomsetning gikk opp med 2,0 prosent fra april til mai 2016, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde en liten nedgang i industriomsetningen på 0,3 prosent. I de nordiske landene viste Sverige og Danmark en nedgang på henholdsvis 4,0 og 1,0 prosent fra april til mai 2016, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat.