8143_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8143
Nedgang i industriomsetningen
statistikk
2009-03-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk ned med 4,0 prosent fra november 2008 til januar 2009 sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Dette viser sesongjusterte tall.

Omsetningen falt med 1,8 prosent i hjemmemarkedet og 6,7 prosent i eksportmarkedet. Nedgangen i totalomsetningen skyldes blant annet et fall i produksjonen (se Produksjonsindeks for industrien ) og lavere markedspriser for enkelte næringer i perioden (se Produsentprisindeksen ).

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-januar 2009. 2005=100

Næringene som hadde størst nedgang i omsetningen fra november 2008 til og med januar 2009, var metallindustri, oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og trelast- og trevareindustri. Spesielt de to førstnevnte næringene var påvirket av svekkede markedspriser i perioden.

Næringene som derimot opplevde omsetningsvekst i perioden november 2008 til og med januar 2009, var maskinindustri med 9,9 prosent økning og bygging av skip og oljeplattformer med en oppgang på 10,0 prosent.

Omsetningsøkning fra desember 2008 til januar 2009

Industriomsetningen gikk opp med 2,1 prosent fra desember 2008 til januar 2009, viser sesongjusterte tall. Bygging av skip og oljeplattformer, maskinindustri og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde økning i omsetningen i perioden. Nedgang i omsetningen for tremånedersperioden skyldes imidlertid lave omsetningstall for desember 2008.

Nedgang siden januar 2008

Råserien viser at omsetningen i norsk industri gikk ned med 2,1 prosent fra januar 2008 til januar 2009. Metallindustri falt mest med 36,5 prosent, mens maskinindustri hadde størst oppgang med 49,1 prosent omsetningsøkning.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2009
  Råserier.1Januar 2009 Endring i prosent. Januar 2008-januar 2009 Råserier.1Januar 2009 Endring i prosent. Januar 2008-Januar 2009 Endringstall i prosent. Sesongjustert. August 2008-oktober 2008-november 2008-januar 2009
Totalomsetning  122 649 -6,6  122 649 -6,6 -9,9
           
Utvinning og utvinningstjenester 46 738 -14,8 46 738 -14,8 -16,2
Industri og bergverksdrift 62 101 -2,3 62 101 -2,3 -4,8
Hjemmemarked 34 941 -4,0 34 941 -4,0 -2,0
Eksportmarked 27 160 -0,2 27 160 -0,2 -7,7
Kraftforsyning 13 809 7,3 13 809 7,3 -12,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 24 434 -6,2 24 434 -6,2 -5,0
Investeringsvarer 21 748 27,9 21 748 27,9 5,4
Konsumvarer 15 590 -8,0 15 590 -8,0 -1,4
Energivarer 60 877 -14,7 60 877 -14,7 -15,3
1  Millioner kroner.

Viktig melding: Ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen for omsetningsstatistikken er at forlagsindustri og gjenvinning går ut av industrien. I tillegg er det foretatt en del regrupperinger som gir nye publiseringsnivåer. For eksempel har en del enheter i verkstedindustrien blitt klassifisert under et nytt aggregat som heter Maskinreparasjon og -installasjon. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her .

Nytt basisår

Basisåret i omsetningsstatistikken er endra til 2005=100 fra og med publiseringen av resultater for januar 2009.

Ny metode for beregning av populasjonstall

Om lag 70 prosent av omsetningen hentes fra enheter i utvalget, såkalte utvalgsbaserte omsetningstall. I tillegg benyttes omsetningstall fra den årlige strukturstatistikken for å estimere bedriftene som ikke er inkludert i utvalget. Dette gjøres ved hjelp av en stratifisert rateestimator. For mer om estimeringen henvises det til Estimering av månedlig omsetning innenfor bergverksdrift og industri, Mevik (2008) .