8145_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8145
Industriomsetningen økte i 2008
statistikk
2009-02-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte i 2008

Norsk industri omsatte for om lag 861 milliarder i 2008. Dette er en økning på 8,5 prosent sammenlignet med 2007. Veksten kom i årets tre første kvartal, mens nedgang i det siste kvartalet bidro til å dempe oppgangen.

2008 ble et godt år for industriens omsetning siden både produsentpriser og produksjonsvolum vokste. Produsentprisindeksen viser en årsvekst for industrinæringene på 6,3 prosent. For mer informasjon om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen . Produksjonsvolumet for industrien økte med 2,7 prosent dette året viser virkedagskorrigerte tall (se Produksjonsindeksen for industrien for mer om utviklingen i volumveksten).

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999- desember 2008. 1998=100

Investeringsvarer bidro suverent mest

Med en oppgang på 22,0 prosent var investeringsvarer den sterkeste bidragsyteren til omsetningsveksten i 2008. Veksten var størst på hjemmemarkedet med 23,5 prosent, mens eksportmarkedet viste en vekst på 18,4 prosent. Mest opp gikk oljeplattformer med 29,4 prosent og maskinindustrien med 23,8 prosent.

Omsetningen av innsatsvarer gikk opp med 3,7 prosent i 2008. Hjemmemarkedet hadde en økning på 7,4 prosent, men eksportmarkedet falt med 0,3 prosent. Mineralproduktindustrien og kjemiske råvarer hadde begge en vekst i fjor på 8,4 prosent, og metallvareindustrien økte med 7,9 prosent. Metallindustrien hadde den største nedgangen med et fall på 6,3 prosent.

Konsumvarer viste den minste økningen i 2008 og endte opp 1,3 prosent, med en vekst på 1,8 prosent i eksportmarkedet og 1,1 prosent i hjemmemarkedet. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien hadde en oppgang på 5,0 prosent.

Negativ utvikling i 4. kvartal 2008

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen falt med 4,3 prosent fra 3. til 4. kvartal. Omsetningen på hjemmemarkedet steg med 0,7 prosent, mens eksporten falt med 9,6 prosent. Innsatsvarer hadde den største tilbakegangen med 5,2 prosent. Oljeraffinering og kjemisk industri fikk et fall i omsetningen på 16,9 prosent, og metallindustrien gikk ned med 16,2 prosent. Denne utviklingen kan sees i sammenheng med både lavere priser og fallende etterspørsel siste kvartal. Konsumvarer falt med 2,5 prosent. Investeringsvarer hadde fortsatt en positiv utvikling med en vekst på 3,8 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2008
 
  Råserier.1Januar-desember 2008 Endring i prosent. Januar-desember 2007-januar-desember 2008 Råserier.1Desember 2008 Endring i prosent. Desember 2007-desember 2008 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Juli 2008-september 2008-oktober 2008-desember 2008
 
Totalomsetning 1 661 913 14,5  129 528 -2,3 -7,1
           
Olje- og gassutvinning  665 257 19,5 45 903 -18,2 -12,8
Industri  860 623 8,5 69 370 8,4 -4,3
Hjemmemarked  527 920 9,8 45 442 19,6 0,7
Eksportmarked  332 703 6,5 23 928 -8,0 -9,6
Kraftforsyning  120 923 36,0 13 373 15,3 -0,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  311 473 3,7 21 976 1,0 -5,2
Investeringsvarer  276 259 22,0 28 389 41,1 3,8
Konsumvarer  204 002 1,3 16 363 3,8 -2,5
Energivarer  870 182 20,4 62 800 -16,2 -12,4
 
1  Millioner kroner.

Viktig melding: Snart ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 vil det bli brukt en ny versjon av Eurostats næringsklassifisering NACE, en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Omsetningsstatistikk for industrien (OMS) vil påvirkes av endringene i nomenklaturen fra og med publiseringen av resultatene for januar 2009.