8197_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8197
Fortsatt god vekst i industrien
statistikk
2006-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt god vekst i industrien

Norsk industri har omsatt for om lag 522 milliarder hittil i år. Dette er en økning på 23,7 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Omsetningen økte både i hjemmemarkedet og i eksportmarkedet, med henholdsvis 26,5 og 19,5 prosent.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. 3-måneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Omsetningen av energivarer hadde en vekst på 26,1 prosent fra januar til september sammenliknet med samme periode i fjor. Olje- og gassutvinning står for om lag 70 prosent av den totale omsetningen av energivarer. Det er den høye råoljeprisen som trekker omsetningen kraftig opp, se http://www.ssb.no/emner/10/06/20/ogintma/tab-2006-09-21-06.html

Sterk økning for investeringsvarer

Av næringene som omsetter investeringsvarer var det maskinvareindustrien, oljeplattformer og transportmiddelindustrien som hadde størst økning i omsetningen og medvirket sterkest til veksten innen investeringsvarer.

Omsetningen av innsatsvarer hadde også en oppgang i perioden januar til september i år, sammenliknet med samme periode i fjor. Det var oljeraffinering og kjemisk industri samt metallindustrien som hadde størst oppgang.

Industrinæringer som produserer konsumvarer hadde samlet en oppgang på 11,3 prosent i perioden januar til september i år, sammenliknet med samme periode i 2005. Næringsmiddelindustrien har hatt en god utvikling med en vekst på 20,6 prosent, med størst økning innenfor fiskerinæringen samt kjøtt og kjøttvarer.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2006
  Råserier1Januar - september 06 Endring i prosent Januar - september 05 - Januar - september 06 Råserier1September 2006 Endring i prosent september 05 - september 06 Endringstall i prosent. Sesongjustert april 06 - juni 06 - juli 06 - september 06
Totalomsetning 1 058 017 24,4  116 933 12,1 -3,7
           
Olje- og gassutvinning  417 164 23,9 41 453 5,5 -8,9
Industri  522 632 23,7 64 496 18,5 -0,3
Hjemmemarked  320 254 26,5 40 199 21,1 -3,0
Eksportmarked  202 378 19,5 24 297 14,5 4,9
Kraftforsyning  109 496 33,0 9 836 2,1 0,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  195 119 17,8 25 354 22,8 5,4
Investeringsvarer  145 751 44,2 18 200 31,6 0,9
Konsumvarer  140 282 11,3 16 987 8,2 1,1
Energivarer  576 864 26,1 56 392 4,2 -9,7
1  Millioner kroner.