8295_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8295
Om lag uendret industriomsetning
statistikk
2002-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Om lag uendret industriomsetning

Omsetningen innenfor industrien var nær 43 milliarder kroner i august 2002. Dette er en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser ujusterte tall. Innsatsvarer og energivarer opplever begge en nedgang, på henholdsvis 2,6 og 17,9 prosent, mens investeringsvarer og konsumvarer viser en oppgang på henholdsvis 3,5 og 7,4 prosent.

Nedgang for innsatsvarer

Treforedlingsindustrien og kjemiske råvarer, som i stor grad er eksportrettet, har hatt en kraftig nedgang i omsetning sammenlignet med samme periode i fjor. Treforedlingsindustrien omsatte for 1,1 milliarder kroner i august 2002, en tilbakegang på 24,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2001. Tallene for kjemiske råvarer viser en omsetning på om lag 1,6 milliarder kroner, en nedgang på 32,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det har vært en økning i omsetningen innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien og innenfor forlag og grafisk industri med henholdsvis 15,6 og 13,9 prosent i august i år sammenlignet med august 2001.

Omsetning hittil i år

Samlet omsetning innenfor industrien har gått ned med 2,4 prosent fra januar til august i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Treforedlingsindustrien og kjemiske råvarer har hatt en kraftig nedgang i omsetningen sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har treforedlingsindustrien omsatt for om lag 10 milliarder kroner, en nedgang på 20,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2001. Så langt i år har det blitt omsatt kjemiske råvarer for om lag 14 milliarder, noe som tilsvarer en nedgang på 26,5 prosent dersom vi sammenligner med tilsvarende periode i fjor.

Både metallvareindustrien og maskinindustrien er industriområder som opplever en økning i omsetningstallene i perioden januar til august 2002. Metallvareindustrien omsatte for i overkant av 15 milliarder kroner, og sammenlignet med samme periode i 2001 er dette en stigning på 10,2 prosent. Maskinindustrien kan vise til en omsetning på nesten 25 milliarder kroner, en stigning på 14,6 prosent sammenlignet med omsetningstallene for denne perioden i 2001.

Nye tall for nærings- og nytelsesmiddelindustrien og kraftforsyning

På bakgrunn av ny og mer detaljert informasjon har det vært nødvendig å revidere tidligere publiserte tall for perioden januar 2001 til juli 2002. For de fleste næringene har dette medført små endringer, men for både næringsmiddelindustrien og kraftforsyning er revisjonene store.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og
kraftforsyning. August i 2002. Råserier
  Råserier1 Endring i prosent
  August 2002 Jan. 2002-aug. 2002 August 2001-august 2002 Jan. 2001-aug. 2001 -jan. 2002-aug. 2002
Totalindeksen 85 019  659 463 -9,1 2,2
         
Olje- og gassutvinning 36 203  276 954 -19,9 7,8
Industri 42 957  326 426 0,5 -2,4
Kraftforsyning 4 991 50 510 5,4 4,8
         
Etter varetype        
Innsatsvarer 15 710  114 593 -2,6 7,1
Investeringsvarer 10 054 81 864 3,5 6,9
Konsumvarer 15 806  118 210 7,4 1,7
Energivarer 43 449  344 794 -17,9 4,8
1  million NOK.