8271_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8271
Omsetningen i industrien ned
statistikk
2003-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningen i industrien ned

Norsk industri omsatte for om lag 329 milliarder kroner i perioden fra januar til august i år. Det er en nedgang på 2,7 prosent fra samme periode i fjor. Få næringer viste positiv utvikling i perioden, og nedgangen omfattet alle varetypene innenfor industrien.

Omsetningen fra norsk olje- og gassutvinning var om lag 11 prosent større i august 2003 enn i samme periode i fjor, viser ujusterte tall. Dette henger sammen med en høyere gjennomsnittlig oljepris i norske kroner. Det har vært en økning i norsk gassproduksjon og en mindre nedgang i oljeproduksjonen i august i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningstall fra norsk olje- og gassutvinning for juli 2003 er nå justert noe opp i tråd med ny informasjon.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Investeringsvarer ned 3 prosent

Årsaken til tilbakegangen for investeringsvarer i perioden januar til august i år sammenlignet med samme periode i fjor, var hovedsakelig redusert omsetning innenfor metallvareindustrien og produksjonen av oljeplattformer. Nedgangen for investeringsvarer ble dempet av økt omsetning innenfor maskinindustrien og transportmiddelindustrien. Flere store leveranser i perioden innenfor sistnevnte næring bidro i størst grad til dette.

Innsatsvarer ned 4 prosent

Innsatsvarer hadde en tilbakegang på 4,3 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Trelast- og trevareindustrien og mineralproduktindustrien opplevde en økning i perioden, mens omsetningen av både metallvarer, treforedling og kjemiske råvarer falt med henholdsvis 2,2, 4,7 og 11,3 prosent. Treforedling og kjemiske råvarer kunne allikevel vise til økninger på 6,4 og 8,4 prosent i august sett i forhold til august 2002.

Konsumvarer ned 5 prosent

Konsumvarer (næringsmiddelindustrien, tekstil- og kledningsindustrien, forlag og grafisk industri m.m.) opplevde en nedgang på 4,9 prosent fra januar til august sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Årsaken til nedgangen var først og fremst lavere omsetning innenfor næringsmiddelindustrien. Den negative utviklingen gjaldt imidlertid også de øvrige næringene innenfor varetypen.

Endringstall og kraftforsyning

Finansielle kontrakter har påvirket omsetningstallene innenfor kraftforsyning, og tallene fra denne næringen bør derfor tolkes med varsomhet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2003
  Råserier1 august 2003 Endring i prosent ugust 2002-august 2003 Råserier1 januar-august 2003 Endring i prosent januar-august 2002 - januar-august 2003 Sesongjusterte endringstall i prosent juli-august 2003
Totalomsetning 78 817 3,5  651 187 4,3 -2,5
           
Olje- og gassutvinning 30 789 10,9  233 839 1,2 -1,4
Industri 40 907 -4,6  328 863 -2,7 -5,0
Kraftforsyning 6 605 38,8 84 401 70,5 11,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 14 716 -7,1  114 860 -4,3 -2,4
Investeringsvarer 10 468 -1,8 83 785 -3,0 -4,5
Konsumvarer 13 601 -7,2  113 881 -4,9 -6,0
Energivarer 40 032 14,5  338 659 13,6 2,6
1  Millioner kroner.